SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:17:59

LU TĨNH BÁNH THÉP

XE LU BÁNH THÉP INGERSOLL-RAND DD90
Trọng lượng làm việc 9 tấn
XE LU BÁNH THÉP INGERSOLL-RAND DD90

XE LU BÁNH THÉP INGERSOLL-RAND DD90

MÃ: DH-56358-94008
LU BÁNH THÉP INGERSOLL-RAND DD90UF
Trọng lượng làm việc 9 tấn
LU BÁNH THÉP INGERSOLL-RAND DD90UF

LU BÁNH THÉP INGERSOLL-RAND DD90UF

MÃ: DH-55016-94008
LU TĨNH DYNAPAC CS151
Trọng lượng làm việc 9,6 tấn
LU TĨNH DYNAPAC CS151

LU TĨNH DYNAPAC CS151

MÃ: DTA2Z3-00197
XE LU BÁNH THÉP KANTO M1(2)
Trọng lượng làm việc 10 tấn
XE LU BÁNH THÉP KANTO M1(2)

XE LU BÁNH THÉP KANTO M1(2)

MÃ: DH-2131-94508
XE LU BÁNH THÉP KAWASAKI K12A
Trọng lượng làm việc 10 tấn
XE LU BÁNH THÉP KAWASAKI K12A

XE LU BÁNH THÉP KAWASAKI K12A

MÃ: DH-0116-96008
XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS125(2)
Trọng lượng làm việc 10,5 tấn
XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS125(2)

XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS125(2)

MÃ: DH-10223 - 97508
XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS125(1)
Trọng lượng làm việc 10,5 tấn
XE LU BÁNH THÉP  DYNAPAC CS125(1)

XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS125(1)

MÃ: DH-10207-97508
XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS125
Trọng lượng làm việc 10,5 tấn
XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS125

XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS125

MÃ: DH-10171-97508
XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS125 (3)
Trọng lượng làm việc 10,5 tấn
XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS125 (3)

XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS125 (3)

MÃ: DH-10162-97508
XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS125(4)
Trọng lượng làm việc 10,5 tấn
XE LU BÁNH THÉP  DYNAPAC CS125(4)

XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS125(4)

MÃ: DH-10150-97508
XE LU SAKAI R2S
Trọng lượng làm việc 11,6 tấn
XE LU SAKAI R2S

XE LU SAKAI R2S

MÃ: DVA5Z4-11232
XE LU BÁNH THÉP KOMATSU JM120
Trọng lượng làm việc 12 tấn
XE LU BÁNH THÉP KOMATSU JM120

XE LU BÁNH THÉP KOMATSU JM120

MÃ: DH-20001-95208
XE LU BÁNH THÉP KOMATSU JM120
Trọng lượng làm việc 12 tấn
XE LU BÁNH THÉP KOMATSU JM120

XE LU BÁNH THÉP KOMATSU JM120

MÃ: DH-10167-95208
XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS12
XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS12

XE LU BÁNH THÉP DYNAPAC CS12

MÃ: DH-1081-94808
XE LU BÁNH THÉP FURUKAWA FR12
Trọng lượng làm việc 12,6 tấn,
XE LU BÁNH THÉP FURUKAWA FR12

XE LU BÁNH THÉP FURUKAWA FR12

MÃ: DH-0028-94808
XE LU BÁNH THÉP SAKAI R2(1)
Trọng lượng làm việc 9.3 tấn
XE LU BÁNH THÉP SAKAI R2(1)

XE LU BÁNH THÉP SAKAI R2(1)

MÃ: DH073-21363
XE LU BÁNH THÉP SAKAI R2-RR3(1)
Trọng lượng làm việc 10 tấn
XE LU BÁNH THÉP SAKAI R2-RR3(1)

XE LU BÁNH THÉP SAKAI R2-RR3(1)

MÃ: DH073-21200
XE LU BÁNH THÉP SAKAI R2-RR3
Trọng lượng làm việc 10 tấn
XE LU BÁNH THÉP SAKAI R2-RR3

XE LU BÁNH THÉP SAKAI R2-RR3

MÃ: DH073-21203
backtop