SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
22-01-2018 19:00:10

LU RUNG

XE LU HAMM 3414
Trọng lượng làm việc 15 tấn
XE LU HAMM 3414

XE LU HAMM 3414

MÃ: DH-01966- 71008
XE LU RUNG 15 TẤN INGESOLLRAND SD150D
Trọng lượng làm việc 15 tấn
XE LU RUNG 15 TẤN INGESOLLRAND SD150D

XE LU RUNG 15 TẤN INGESOLLRAND SD150D

MÃ: DVA8Z8-50899
LU RUNG KOMATSU JV100WA-2
LỰC RUNG 23 TẤN
LU RUNG KOMATSU JV100WA-2

LU RUNG KOMATSU JV100WA-2

MÃ: DH-21224-99508
XE LU RUNG HAMM 3414
LỰC RUNG 25.6 TẤN
XE LU RUNG HAMM 3414

XE LU RUNG HAMM 3414

MÃ: DH-01319
XE LU RUNG CHÂN CỪU BW214PDH-3
LỰC RUNG 30 TẤN
     
XE LU RUNG CHÂN CỪU BW214PDH-3

XE LU RUNG CHÂN CỪU BW214PDH-3

MÃ: DH-61040 - 89008
LU RUNG BOMAG BW214DH-4(1)
LỰC RUNG 30 TẤN
LU RUNG BOMAG BW214DH-4(1)

LU RUNG BOMAG BW214DH-4(1)

MÃ: DH-81037-71008
XE LU RUNG SAKAI SV500D(2)
Trọng lượng làm việc 10,5 tấn
XE LU RUNG SAKAI SV500D(2)

XE LU RUNG SAKAI SV500D(2)

MÃ: DH110-20456
XE LU RUNG SAKAI SV500D
Trọng lượng làm việc 10,5 tấn
XE LU RUNG SAKAI SV500D

XE LU RUNG SAKAI SV500D

MÃ: DH110-20404
XE LU RUNG INGESOLL-RAND SD100F
Trọng lượng làm việc 10 tấn
XE LU RUNG INGESOLL-RAND SD100F

XE LU RUNG INGESOLL-RAND SD100F

MÃ: DH075-49514
LU RUNG BOMAG BW219DH-3(1)
LỰC RUNG 25 TẤN
LU RUNG BOMAG BW219DH-3(1)

LU RUNG BOMAG BW219DH-3(1)

MÃ: DH-51032
XE LU BOMAG BW219DH-3
LỰC RUNG 25 TẤN
XE LU BOMAG BW219DH-3

XE LU BOMAG BW219DH-3

MÃ: DH-41330
LU RUNG BOMAG BW216PDH-3
LỰC RUNG 30 TẤN
LU RUNG BOMAG BW216PDH-3

LU RUNG BOMAG BW216PDH-3

MÃ: DH-31017-91009
LU RUNG BOMAG BW216PD-2
LỰC RUNG 30 TẤN
LU RUNG BOMAG BW216PD-2

LU RUNG BOMAG BW216PD-2

MÃ: DH-20222-97509
LU RUNG BOMAG BW214DHO-3
LỰC RUNG 30 TẤN
LU RUNG BOMAG BW214DHO-3

LU RUNG BOMAG BW214DHO-3

MÃ: DH-71022-91009
LU RUNG BOMAG BW214DH-4(4)
LỰC RUNG 30 TẤN
LU RUNG BOMAG BW214DH-4(4)

LU RUNG BOMAG BW214DH-4(4)

MÃ: DH120-41003
LU RUNG BOMAG BW214DH-4(4)
LỰC RUNG 30 TẤN
LU RUNG BOMAG BW214DH-4(4)

LU RUNG BOMAG BW214DH-4(4)

MÃ: DH120-41002
LU RUNG BOMAG 214DH-4
LỰC RUNG 30 TẤN
LU RUNG BOMAG 214DH-4

LU RUNG BOMAG 214DH-4

MÃ: DH-81037
XE LU RUNG CHÂN CỪU BW214PDH-3(1)
LỰC RUNG 30 TẤN
XE LU RUNG CHÂN CỪU BW214PDH-3(1)

XE LU RUNG CHÂN CỪU BW214PDH-3(1)

MÃ: DH100-61040
backtop