SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:54:56

XE LU RUNG SAKAI

Xe lu rung SAKAI SW770 serials
LIÊN HỆ: 0919252691

Xe lu rung SAKAI SW770 serials

MÃ: CH1709131
Xe lu rung SAKAI MODEL CV550D-550DV-550T
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI MODEL CV550D-550DV-550T

MÃ: CH0809131
Xe lu rung SAKAI SV201D
(Lực rung của trống: 2200 kG)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SV201D

MÃ: CH0809132
Xe lu rung SAKAI SV201TB
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SV201TB

MÃ: CH0809133
Xe lu rung SAKAI SV201T-TF
Liên hệ nhận báo giá: xnkvinhcuu@gmail.com

Xe lu rung SAKAI SV201T-TF

MÃ: CH0809134
Xe lu rung SAKAI SV520 series
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SV520 series

MÃ: CH0809137
Xe lu rung SAKAI SV620 series
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SV620 series

MÃ: CH0809136
Xe lu rung SAKAI SV700D-T-TF
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SV700D-T-TF

MÃ: CH0809138
Xe lu rung SAKAI SV900D
(Trọng lượng bản thân: 19.300kg)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SV900D

MÃ: CHSV900D
Xe lu rung SAKAI SV900T-TV
LIÊN HỆ: 0919252691

Xe lu rung SAKAI SV900T-TV

MÃ: CH08091310
Xe lu rung SAKAI CR271
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI CR271

MÃ: CH08091311
Xe lu rung SAKAI SW200;230;250
Xe lu rung SAKAI SW200;230;250

Xe lu rung SAKAI SW200;230;250

MÃ: CH08091312
Xe lu rung SAKAI SW502S-1; 352S-1
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SW502S-1; 352S-1

MÃ: CH08091314
Xe lu rung SAKAI SW652-1; 652-1K Series
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SW652-1; 652-1K Series

MÃ: CH08091315
Xe lu rung SAKAI SW800 series
LIÊN HỆ: 0919252691

Xe lu rung SAKAI SW800 series

MÃ: CH1709132
Xe lu rung SAKAI SW850
LIÊN HỆ: 0919252691

Xe lu rung SAKAI SW850

MÃ: CH1709133
Xe lu rung SAKAI SW900
LIÊN HỆ: 0919252691

Xe lu rung SAKAI SW900

MÃ: CH1709134
Xe lu rung SAKAI TW200;230;250
LIÊN HỆ: 0919252691

Xe lu rung SAKAI TW200;230;250

MÃ: CH1709135
backtop