SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:19:10

XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC

XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC462 EB
Trọng lượng làm việc 21,3 tấn
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC462 EB

XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC462 EB

MÃ: MC-BC462 EB
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC473 EB-4
Trọng lượng làm việc 26 tấn
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC473 EB-4

XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC473 EB-4

MÃ: MC-BC473 EB-4
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC772 EB-2
Trọng lượng làm việc 35,3 tấn
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC772 EB-2

XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC772 EB-2

MÃ: MC-BC772 EB-2
MÁY ĐẦM RÁC BC772EB-4
Trọng lượng làm việc 35.8 tấn
 MÁY ĐẦM RÁC BC772EB-4

MÁY ĐẦM RÁC BC772EB-4

MÃ: MC-BC772EB-4
backtop