SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
18-11-2018 07:09:22

XE LU MỚI

LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 9 TẤN BW 211 D-40
Trọng lượng làm việc 9 tấn, lực rung 24 tấn
LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 9 TẤN  BW 211 D-40

LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 9 TẤN BW 211 D-40

MÃ: MC-BW 211 D-40
LU TĨNH 10 TẤN BOMAG BW 161 AD-4
Trọng lượng làm việc 10 tấn, lực rung 12,8 tấn
LU TĨNH 10 TẤN BOMAG BW 161 AD-4

LU TĨNH 10 TẤN BOMAG BW 161 AD-4

MÃ: MC-BW 161 AD-4
LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 211 PD-40
Trọng lượng làm việc 11,3 tấn, lực rung 28 tấn
LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 211 PD-40

LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 211 PD-40

MÃ: MC-BW 211 PD-40
LU RUNG BÁNH THÉP BOMAG BW 202 AD-4
Trọng lượng làm việc 11,4 tấn
LU RUNG BÁNH THÉP BOMAG BW 202 AD-4

LU RUNG BÁNH THÉP BOMAG BW 202 AD-4

MÃ: MC-BW 202 AD-4
LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 12 TẤN BW 213 D-40
Trọng lượng làm việc 12 tấn, lực rung 28 tấn
LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 12 TẤN BW 213 D-40

LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 12 TẤN BW 213 D-40

MÃ: MC-BW 213 D-40
LU RUNG BÁNH THÉP 13 TẤN BOMAG BW 203 AD-4
Trọng lượng làm việc 13 tấn,
LU RUNG BÁNH THÉP 13 TẤN BOMAG BW 203 AD-4

LU RUNG BÁNH THÉP 13 TẤN BOMAG BW 203 AD-4

MÃ: MC-BW 203 AD-4
LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 213 PD-40
Trọng lượng làm việc 13 tấn, lực rung 28 tấn
LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 213 PD-40

LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 213 PD-40

MÃ: MC-BW 213 PD-40
LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 15 TẤN BW 216 D-40
Trọng lượng làm việc 15,2 tấn, lực rung 28 tấn
LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 15 TẤN BW 216 D-40

LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 15 TẤN BW 216 D-40

MÃ: MC-BW 216 D-40
LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 216 PD-40
Trọng lượng làm việc 15,7 tấn, lực rung 28 tấn
LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 216 PD-40

LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 216 PD-40

MÃ: MC-BW 216 PD-40
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC462 EB
Trọng lượng làm việc 21,3 tấn
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC462 EB

XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC462 EB

MÃ: MC-BC462 EB
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC473 EB-4
Trọng lượng làm việc 26 tấn
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC473 EB-4

XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC473 EB-4

MÃ: MC-BC473 EB-4
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC772 EB-2
Trọng lượng làm việc 35,3 tấn
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC772 EB-2

XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC772 EB-2

MÃ: MC-BC772 EB-2
MÁY ĐẦM RÁC BC772EB-4
Trọng lượng làm việc 35.8 tấn
 MÁY ĐẦM RÁC BC772EB-4

MÁY ĐẦM RÁC BC772EB-4

MÃ: MC-BC772EB-4
Xe lu rung SAKAI SW770 serials
LIÊN HỆ: 0919252691

Xe lu rung SAKAI SW770 serials

MÃ: CH1709131
Xe lu rung SAKAI MODEL CV550D-550DV-550T
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI MODEL CV550D-550DV-550T

MÃ: CH0809131
Xe lu rung SAKAI SV201D
(Lực rung của trống: 2200 kG)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SV201D

MÃ: CH0809132
Xe lu rung SAKAI SV201TB
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SV201TB

MÃ: CH0809133
Xe lu rung SAKAI SV201T-TF
Liên hệ nhận báo giá: xnkvinhcuu@gmail.com

Xe lu rung SAKAI SV201T-TF

MÃ: CH0809134
backtop