Tìm kiếm
Danh mục
Bánh thép 8; 10; 12; 15; 20 Tấn
XE LU HYSTEP C350C
XE LU HYSTEP C350C
Mã:DUC350C
Xe lu 3 bánh thép KOMATSU WF450T
Xe lu 3 bánh thép KOMATSU WF450T
Mã:CGWF450T 10054
Xe lu INGERSOLL-RAND DD90HF 160163
Xe lu INGERSOLL-RAND DD90HF 160163
Mã:CGDD90HF 160163
Xe lu INGERSOLL-RAND DD90HF 152192
Xe lu INGERSOLL-RAND DD90HF 152192
Mã:CGDD90HF 152192
Xe lu BOMAG BW11AS
Xe lu BOMAG BW11AS
Mã:VIBW11AS 6300R
Xe lu SAKAI TG25 30916
Xe lu SAKAI TG25 30916
Mã:CGTG25 30916
XE LU DYNAPAC CC501 60910725
XE LU DYNAPAC CC501 60910725
Mã:CGCC501 60910725
XE LU DYNAPAC CS12-3 1209
XE LU DYNAPAC CS12-3 1209
Mã:CGCS12-3 1209
Xe lu SAKAI KD120
Xe lu SAKAI KD120
Mã:VIKD120 30352
XE LU DYNAPAC CC522VHF
XE LU DYNAPAC CC522VHF
Mã:CGCC522VHF 51720535
Lu bánh thép WATANABE WN10
Lu bánh thép WATANABE WN10
Mã:WN10
Xe lu 3 bánh thép KANTO M1 2032
Xe lu 3 bánh thép KANTO M1 2032
Mã:CGM1 2032
Xe lu HYPAC C784A 01567
Xe lu HYPAC C784A 01567
Mã:CGC784A 01567
Xe lu SAKAI TW350 10341
Xe lu SAKAI TW350 10341
Mã:CGTW350 10341
XE LU BOMAG - BW100AD-3 1553
XE LU BOMAG - BW100AD-3 1553
Mã:CGBW100AD-3 1553
Xe lu SAKAI KD7610
Xe lu SAKAI KD7610
Mã:CGKD7610 31397
Xe lu   KAWASAKI K12-2
Xe lu KAWASAKI K12-2
Mã:CGK12-2 0410
Xe lu SAKAI KD120
Xe lu SAKAI KD120
Mã:CGKD120 30188
Xe lu SAKAI KD5410
Xe lu SAKAI KD5410
Mã:CGKD5410 KD10-18725
Lu bánh thép SAKAI KD7610
Lu bánh thép SAKAI KD7610
Mã:CK15101324
Lu bánh thép WATANABE WMOLA10
Lu bánh thép WATANABE WMOLA10
Mã:CK15101325
Xe lu 3 bánh thép DYNAPAC CS12
Xe lu 3 bánh thép DYNAPAC CS12
Mã:BMCS12 1823
Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2
Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2
Mã:BOR2 31868
Xe lu bánh thép SAKAI KD7610
Xe lu bánh thép SAKAI KD7610
Mã:BSKD7610 30369
Xe lu bánh thép SAKAI R2H
Xe lu bánh thép SAKAI R2H
Mã:BSR2H 10228
Lu bánh thép KAWASAKI K12-II
Lu bánh thép KAWASAKI K12-II
Mã:CK1401147
Xe lu 3 bánh thép SAKAI KD7610
Xe lu 3 bánh thép SAKAI KD7610
Mã:CCKD7610 KD10-3228..
Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2
Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2
Mã:CCR2 3201....

XE LU HYSTEP C350C

LIÊN HỆ 0988186098 

Xe lu 3 bánh thép KOMATSU WF450T

(Trọng lượng: 23250 kg)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Xe lu INGERSOLL-RAND DD90HF 160163

LIÊN HỆ : 0988186098 

Xe lu INGERSOLL-RAND DD90HF 152192

LIÊN HỆ : 0988186098

Xe lu BOMAG BW11AS

Hoạt Động Tốt, 7855 KG

LIÊN HỆ: 0988186098

Xe lu SAKAI TG25 30916

HOẠT ĐỘNG TỐT

LIÊN HỆ : 0988186098 

XE LU DYNAPAC CC501 60910725

LIÊN HỆ: 0988186098

XE LU DYNAPAC CS12-3 1209

LIÊN HỆ: 0988186098

Xe lu SAKAI KD120

Hoạt Động Tốt

LIÊN HỆ: 0988186098

XE LU DYNAPAC CC522VHF

LIÊN HỆ 0988186098

Lu bánh thép WATANABE WN10

(Trọng lượng làm việc: 12000 kg)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Xe lu 3 bánh thép KANTO M1 2032

ĐÃ BÁN

Xe lu HYPAC C784A 01567

Hoạt Động Tốt

ĐÃ BÁN

Xe lu SAKAI TW350 10341

XE HOẠT ĐỘNG TỐT

ĐÃ BÁN

XE LU BOMAG - BW100AD-3 1553

ĐÃ BÁN

Xe lu SAKAI KD7610

ĐÃ BÁN

Xe lu KAWASAKI K12-2

Hoạt Động Tốt

ĐÃ BÁN

Xe lu SAKAI KD120

Hoạt Động Tốt

ĐÃ BÁN

Xe lu SAKAI KD5410

Hoạt động tốt

ĐÃ BÁN

Lu bánh thép SAKAI KD7610

(Trọng lượng làm việc: 12500 kg)

ĐÃ BÁN 

Lu bánh thép WATANABE WMOLA10

(Trọng lượng làm việc: 12500 kg)

ĐÃ BÁN 

Xe lu 3 bánh thép DYNAPAC CS12

(Trọng lượng làm việc: 12455 kG)

ĐÃ BÁN 

Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2

(Trọng lượng làm việc: 10900 kG)

ĐÃ BÁN 

Xe lu bánh thép SAKAI KD7610

(Trọng lượng làm việc: 12500 kG)

ĐÃ BÁN 

Xe lu bánh thép SAKAI R2H

(Trọng lượng làm việc: 12600 kG)

ĐÃ BÁN 

Lu bánh thép KAWASAKI K12-II

ĐÃ BÁN 

Xe lu 3 bánh thép SAKAI KD7610

(Trọng lượng làm việc: 12500 kg)

ĐÃ BÁN 

Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2

ĐÃ BÁN 

Thống kê truy cập
                  Đang online: 34
Lượt truy cập: 4836393
Quảng cáo