Tìm kiếm
Bánh thép 8; 10; 12; 15; 20 Tấn
Lu bánh thép SAKAI KD7610
Lu bánh thép SAKAI KD7610
Mã:CK15101324
Lu bánh thép WATANABE WMOLA10
Lu bánh thép WATANABE WMOLA10
Mã:CK15101325
Xe lu 3 bánh thép DYNAPAC CS12
Xe lu 3 bánh thép DYNAPAC CS12
Mã:BMCS12 1823
Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2
Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2
Mã:BOR2 31868
Xe lu bánh thép SAKAI KD7610
Xe lu bánh thép SAKAI KD7610
Mã:BSKD7610 30369
Xe lu bánh thép SAKAI R2H
Xe lu bánh thép SAKAI R2H
Mã:BSR2H 10228
Lu bánh thép KAWASAKI K12-II
Lu bánh thép KAWASAKI K12-II
Mã:CK1401147
Lu bánh thép WATANABE WN10
Lu bánh thép WATANABE WN10
Mã:WN10
Xe lu 3 bánh thép SAKAI KD7610
Xe lu 3 bánh thép SAKAI KD7610
Mã:CCKD7610 KD10-3228..
Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2
Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2
Mã:CCR2 3201....
Xe lu 3 bánh thép KOMATSU WF450T
Xe lu 3 bánh thép KOMATSU WF450T
Mã:CGWF450T 10054

Lu bánh thép SAKAI KD7610

(Trọng lượng làm việc: 12500 kg)

Lu bánh thép WATANABE WMOLA10

(Trọng lượng làm việc: 12500 kg)

LIÊN HỆ: 0913931520

Xe lu 3 bánh thép DYNAPAC CS12

(Trọng lượng làm việc: 12455 kG)

LIÊN HỆ: 0903724508

Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2

(Trọng lượng làm việc: 10900 kG)

LIÊN HỆ: 0932003278 

Xe lu bánh thép SAKAI KD7610

(Trọng lượng làm việc: 12500 kG)

Xe lu bánh thép SAKAI R2H

(Trọng lượng làm việc: 12600 kG)

Lu bánh thép KAWASAKI K12-II

LIÊN HỆ: 0913931520

Lu bánh thép WATANABE WN10

(Trọng lượng làm việc: 12000 kg)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Xe lu 3 bánh thép SAKAI KD7610

(Trọng lượng làm việc: 12500 kg)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2

LIÊN HỆ: 0988186098 

Xe lu 3 bánh thép KOMATSU WF450T

(Trọng lượng: 23000 kg)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Thống kê truy cập
                  Đang online: 16
Lượt truy cập: 2479771
Quảng cáo