Tìm kiếm
Danh mục
Bánh thép 8; 10; 12; 15; 20 Tấn
XE LU HYSTEP C350C
XE LU HYSTEP C350C
Mã:DUC350C
Xe lu INGERSOLL-RAND DD90HF 160163
Xe lu INGERSOLL-RAND DD90HF 160163
Mã:CGDD90HF 160163
Xe lu 3 bánh thép KANTO M1 2032
Xe lu 3 bánh thép KANTO M1 2032
Mã:CGM1 2032
Xe lu HYPAC C784A 01567
Xe lu HYPAC C784A 01567
Mã:CGC784A 01567
Xe lu INGERSOLL-RAND DD90HF 152192
Xe lu INGERSOLL-RAND DD90HF 152192
Mã:CGDD90HF 152192
Xe lu SAKAI TG25 30916
Xe lu SAKAI TG25 30916
Mã:CGTG25 30916
Xe lu SAKAI TW350 10341
Xe lu SAKAI TW350 10341
Mã:CGTW350 10341
XE LU BOMAG - BW100AD-3 1553
XE LU BOMAG - BW100AD-3 1553
Mã:CGBW100AD-3 1553
XE LU DYNAPAC CC501 60910725
XE LU DYNAPAC CC501 60910725
Mã:CGCC501 60910725
XE LU DYNAPAC CS12-3 1209
XE LU DYNAPAC CS12-3 1209
Mã:CGCS12-3 1209
XE LU DYNAPAC CC522VHF
XE LU DYNAPAC CC522VHF
Mã:CGCC522VHF 51720535
Xe lu SAKAI KD7610
Xe lu SAKAI KD7610
Mã:CGKD7610 31397
Lu bánh thép WATANABE WN10
Lu bánh thép WATANABE WN10
Mã:WN10
Xe lu 3 bánh thép KOMATSU WF450T
Xe lu 3 bánh thép KOMATSU WF450T
Mã:CGWF450T 10054
Lu bánh thép SAKAI KD7610
Lu bánh thép SAKAI KD7610
Mã:CK15101324
Lu bánh thép WATANABE WMOLA10
Lu bánh thép WATANABE WMOLA10
Mã:CK15101325
Xe lu 3 bánh thép DYNAPAC CS12
Xe lu 3 bánh thép DYNAPAC CS12
Mã:BMCS12 1823
Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2
Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2
Mã:BOR2 31868
Xe lu bánh thép SAKAI KD7610
Xe lu bánh thép SAKAI KD7610
Mã:BSKD7610 30369
Xe lu bánh thép SAKAI R2H
Xe lu bánh thép SAKAI R2H
Mã:BSR2H 10228
Lu bánh thép KAWASAKI K12-II
Lu bánh thép KAWASAKI K12-II
Mã:CK1401147
Xe lu 3 bánh thép SAKAI KD7610
Xe lu 3 bánh thép SAKAI KD7610
Mã:CCKD7610 KD10-3228..
Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2
Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2
Mã:CCR2 3201....

XE LU HYSTEP C350C

LIÊN HỆ 0988186098 

Xe lu INGERSOLL-RAND DD90HF 160163

LIÊN HỆ : 0988186098 

Xe lu 3 bánh thép KANTO M1 2032

LIÊN HỆ : 0988186098 

Xe lu HYPAC C784A 01567

LIÊN HỆ : 0988186098 

Xe lu INGERSOLL-RAND DD90HF 152192

LIÊN HỆ : 0988186098

Xe lu SAKAI TG25 30916

HOẠT ĐỘNG TỐT

LIÊN HỆ : 0988186098 

Xe lu SAKAI TW350 10341

XE HOẠT ĐỘNG TỐT

LIÊN HỆ : 0988186098 

XE LU BOMAG - BW100AD-3 1553

LIÊN HỆ: 0988186098

XE LU DYNAPAC CC501 60910725

LIÊN HỆ: 0988186098

XE LU DYNAPAC CS12-3 1209

LIÊN HỆ: 0988186098

XE LU DYNAPAC CC522VHF

LIÊN HỆ 0988186098

Xe lu SAKAI KD7610

LIÊN HỆ 0988186098

Lu bánh thép WATANABE WN10

(Trọng lượng làm việc: 12000 kg)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Xe lu 3 bánh thép KOMATSU WF450T

(Trọng lượng: 23000 kg)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Lu bánh thép SAKAI KD7610

(Trọng lượng làm việc: 12500 kg)

ĐÃ BÁN 

Lu bánh thép WATANABE WMOLA10

(Trọng lượng làm việc: 12500 kg)

ĐÃ BÁN 

Xe lu 3 bánh thép DYNAPAC CS12

(Trọng lượng làm việc: 12455 kG)

ĐÃ BÁN 

Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2

(Trọng lượng làm việc: 10900 kG)

ĐÃ BÁN 

Xe lu bánh thép SAKAI KD7610

(Trọng lượng làm việc: 12500 kG)

ĐÃ BÁN 

Xe lu bánh thép SAKAI R2H

(Trọng lượng làm việc: 12600 kG)

ĐÃ BÁN 

Lu bánh thép KAWASAKI K12-II

ĐÃ BÁN 

Xe lu 3 bánh thép SAKAI KD7610

(Trọng lượng làm việc: 12500 kg)

ĐÃ BÁN 

Xe lu 3 bánh thép SAKAI R2

ĐÃ BÁN 

Thống kê truy cập
                  Đang online: 18
Lượt truy cập: 3346563
Quảng cáo