Tìm kiếm
Bánh xích 30; 35; 45; 50... Tấn
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI PD7
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI PD7
Mã:CBPD7 222
CẦN TRỤC HITACHI TH55
CẦN TRỤC HITACHI TH55
Mã:CXTH55 00101
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH KOBELCO 7150
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH KOBELCO 7150
Mã:CB7150 00288
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI CX500
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI CX500
Mã:CX500 243P002241
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH SUMITOMO LS120RH-5
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH SUMITOMO LS120RH-5
Mã:CBLS120RH 0115
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI KH100-2
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI KH100-2
Mã:CBKH100-2 0919
CẦN TRỤC NIPPON SHARYO ED5500
CẦN TRỤC NIPPON SHARYO ED5500
Mã:CXED5500 E90901
Cần trục; Xe cẩu MITSUBISHI MS070-2
Cần trục; Xe cẩu MITSUBISHI MS070-2
Mã:CGMS070-2 4426
Cần trục; Xe cẩu KOMATSU PC38UU-2E
Cần trục; Xe cẩu KOMATSU PC38UU-2E
Mã:CGPC38UU-2E 6260
Cần trục bánh xích IHI CCH50T
Cần trục bánh xích IHI CCH50T
Mã:CGCCH50T HF404
Cần trục bánh xích KOMATSU LC785-6
Cần trục bánh xích KOMATSU LC785-6
Mã:CGLC785-6 31253
Cần trục bánh xích HITACHI KH70
Cần trục bánh xích HITACHI KH70
Mã:CBKH70 0011
Cần trục (xe cẩu) bánh xích HITACHI KH100-1
Cần trục (xe cẩu) bánh xích HITACHI KH100-1
Mã:CBKH100-1 0386
Cần trục bánh xích IHI K300
Cần trục bánh xích IHI K300
Mã:CD0010
Cần trục (xe cẩu) bánh xích SUMITO SC400
Cần trục (xe cẩu) bánh xích SUMITO SC400
Mã:CBSC400 0011
Cần trục bánh xích IHI CCH500-2
Cần trục bánh xích IHI CCH500-2
Mã:CBCCH500-2 26727
Cần trục (xe cẩu) bánh xích IHI CCH600S
Cần trục (xe cẩu) bánh xích IHI CCH600S
Mã:CBCCH600S 26556
Cần trục bánh xích HITACHI KH230
Cần trục bánh xích HITACHI KH230
Mã:CXKH230 0306
Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH300-3
Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH300-3
Mã:CXKH300-3
Cần trục; Xe cẩu IHI DCH900
Cần trục; Xe cẩu IHI DCH900
Mã:CXDCH900 HN219
Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH500-3
Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH500-3
Mã:CXKH500-3 0298
Cần trục SUMITOMO LS238RH-5
Cần trục SUMITOMO LS238RH-5
Mã:CXLS238RH-5
Cần trục bánh xích NIPPON SHARYO DH600
Cần trục bánh xích NIPPON SHARYO DH600
Mã:BLDH600
Cần trục bánh xích HITACHI KH75
Cần trục bánh xích HITACHI KH75
Mã:BRKH75 0108
Cần trục bánh xích HITACHI CX500-2
Cần trục bánh xích HITACHI CX500-2
Mã:CD0001
Cần trục bánh xích HITACHI KH125-2
Cần trục bánh xích HITACHI KH125-2
Mã:CD0002
Cần trục bánh xích HITACHI KH500-3
Cần trục bánh xích HITACHI KH500-3
Mã:CD005
Cần trục bánh xích KOBELCO 7045
Cần trục bánh xích KOBELCO 7045
Mã:CD0014
Cần trục bánh xích SUMITOMO LS118RH-5
Cần trục bánh xích SUMITOMO LS118RH-5
Mã:CD0020
Cần trục bánh xích SUMITOMO LS118RHD-5
Cần trục bánh xích SUMITOMO LS118RHD-5
Mã:CD0021
Cần trục bánh xích SUMITOMO LS368RH-5
Cần trục bánh xích SUMITOMO LS368RH-5
Mã:CD0022
Cần trục bánh xích SUMITOMO CS400-2
Cần trục bánh xích SUMITOMO CS400-2
Mã:CD0023

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI PD7

LIÊN HỆ: 0988186098 

CẦN TRỤC HITACHI TH55

(Sức nâng: 18 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH KOBELCO 7150

(Sức nâng: 150 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI CX500

(Sức nâng: 50 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH SUMITOMO LS120RH-5

(Sức nâng: 60 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI KH100-2

(Sức nâng: 30 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

CẦN TRỤC NIPPON SHARYO ED5500

(Sức nâng: 50 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục; Xe cẩu MITSUBISHI MS070-2

(Sức nâng: 2.9 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục; Xe cẩu KOMATSU PC38UU-2E

(Sức nâng: 2.75 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục bánh xích IHI CCH50T

(Sức nâng: 4.8 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục bánh xích KOMATSU LC785-6

(Sức nâng: 4.9 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục bánh xích HITACHI KH70

(Sức nâng: 22.5 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục (xe cẩu) bánh xích HITACHI KH100-1

(Sức nâng: 30.0 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục bánh xích IHI K300

(Sức nâng: 30 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục (xe cẩu) bánh xích SUMITO SC400

(Sức nâng: 40.0 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục bánh xích IHI CCH500-2

(Sức nâng: 50.0 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục (xe cẩu) bánh xích IHI CCH600S

(Sức nâng: 60.0 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục bánh xích HITACHI KH230

(Sức nâng: 60,0 tấn)

LIÊN HỆ: 0918448888 

Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH300-3

(Sức nâng: 80.0 tấn)

LIÊN HỆ: 0918448888 

Cần trục; Xe cẩu IHI DCH900

(Sức nâng: 90,0 tấn)

LIÊN HỆ: 0918448888 

Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH500-3

(Sức nâng: 100 tấn)

LIÊN HỆ: 0918448888 

Cần trục SUMITOMO LS238RH-5

(Sức nâng: 100 tấn)

LIÊN HỆ: 0918448888 

Cần trục bánh xích NIPPON SHARYO DH600

(Sức nâng: 60.0 tấn)

(ĐÃ BÁN) 

Cần trục bánh xích HITACHI KH75

(Sức nâng: 25 tấn)

(ĐÃ BÁN) 

Cần trục bánh xích HITACHI CX500-2

(Sức nâng: 50.0 tấn)

(ĐÃ BÁN) 

Cần trục bánh xích HITACHI KH125-2

(Sức nâng: 35 tấn)

(ĐÃ BÁN) 

Cần trục bánh xích HITACHI KH500-3

(Sức nâng: 100 tấn)

(ĐÃ BÁN) 

Cần trục bánh xích KOBELCO 7045

(Sức nâng: 45 tấn)

(ĐÃ BÁN) 

Cần trục bánh xích SUMITOMO LS118RH-5

(Sức nâng: 50 tấn)

(ĐÃ BÁN) 

Cần trục bánh xích SUMITOMO LS118RHD-5

(Sức nâng: 50 tấn)

(ĐÃ BÁN) 

Cần trục bánh xích SUMITOMO LS368RH-5

(Sức nâng: 250 tấn)

(ĐÃ BÁN) 

Cần trục bánh xích SUMITOMO CS400-2

(Sức nâng: 40 tấn)

(ĐÃ BÁN) 

Thống kê truy cập
                  Đang online: 9
Lượt truy cập: 2318741
Quảng cáo