Tìm kiếm
Danh mục
Bánh xích 30; 35; 45; 50... Tấn
Cần trục; Xe cẩu KOMATSU PC38UU-2E
Cần trục; Xe cẩu KOMATSU PC38UU-2E
Mã:CGPC38UU-2E 6260
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A836 7055
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A836 7055
Mã:QUA836 7055
Cần trục bánh xích IHI CH400
Cần trục bánh xích IHI CH400
Mã:QUCH400 25228
Cần trục bánh xích HITACHI PD100
Cần trục bánh xích HITACHI PD100
Mã:QUPD100 265-0523
Cần trục bánh xích SUMITOMO LS120RHD-5
Cần trục bánh xích SUMITOMO LS120RHD-5
Mã:QULS120RHD-5
Cần trục bánh xích  American 7250
Cần trục bánh xích American 7250
Mã:DU7250
Cần trục bánh xích LIMA 2400B
Cần trục bánh xích LIMA 2400B
Mã:DU2400B
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A837 7055
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A837 7055
Mã:QUA837 7055
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A838 7055-2
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A838 7055-2
Mã:QUA838 7055-2
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A839 7055-2
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A839 7055-2
Mã:QUA839 7055-2
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A840 7080
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A840 7080
Mã:QUA840 7080
Cần trục SUMITOMO SCX250
Cần trục SUMITOMO SCX250
Mã:HLSCX250-6031
CẦN TRỤC HITACHI TH55
CẦN TRỤC HITACHI TH55
Mã:CXTH55 00101
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH IHI CCH500
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH IHI CCH500
Mã:CXCCH500 26807
Cần trục bánh xích HITACHI KH230
Cần trục bánh xích HITACHI KH230
Mã:CXKH230 0306
Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH300-3
Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH300-3
Mã:CXKH300-3
Cần trục; Xe cẩu IHI DCH900
Cần trục; Xe cẩu IHI DCH900
Mã:CXDCH900 HN219
Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH500-3
Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH500-3
Mã:CXKH500-3 0298
Cần trục SUMITOMO LS238RH-5
Cần trục SUMITOMO LS238RH-5
Mã:CXLS238RH-5
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI CX500
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI CX500
Mã:CX500 243P002241
Cần trục; Xe cẩu MITSUBISHI MS070-2
Cần trục; Xe cẩu MITSUBISHI MS070-2
Mã:CGMS070-2 4426
CẦN TRỤC HITACHI EX60T-2 00115
CẦN TRỤC HITACHI EX60T-2 00115
Mã:CGEX60T-2 00115
Cần Trục KOMATSU LC755-3
Cần Trục KOMATSU LC755-3
Mã:CGLC755-3 30082
Cần trục bánh xích HITACHI KH70
Cần trục bánh xích HITACHI KH70
Mã:CBKH70 0011
Cần trục bánh xích IHI CCH500-2
Cần trục bánh xích IHI CCH500-2
Mã:CBCCH500-2 26727
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI PD7
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI PD7
Mã:CBPD7 222
Cần trục (xe cẩu) bánh xích SUMITO SC400
Cần trục (xe cẩu) bánh xích SUMITO SC400
Mã:CBSC400 0011
Cần trục (xe cẩu) bánh xích IHI CCH600S
Cần trục (xe cẩu) bánh xích IHI CCH600S
Mã:CBCCH600S 26556
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH KOBELCO 7150
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH KOBELCO 7150
Mã:CB7150 00288
Cần trục bánh xích IHI K300
Cần trục bánh xích IHI K300
Mã:CD0010
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH SUMITOMO LS120RH-5
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH SUMITOMO LS120RH-5
Mã:CBLS120RH 0115

Cần trục; Xe cẩu KOMATSU PC38UU-2E

(Sức nâng: 2.75 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục; xe cẩu KOBELCO A836 7055

Hook 55t, 32t, 19t, BH

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần trục bánh xích IHI CH400

(Sức nâng: 40 Tấn)

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần trục bánh xích HITACHI PD100

(Sức nâng: 50 Tấn)

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần trục bánh xích SUMITOMO LS120RHD-5

(Sức nâng: 60 Tấn)

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần trục bánh xích American 7250

(Sức nâng: 60 Tấn)

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần trục bánh xích LIMA 2400B

(Sức nâng: 100 Tấn)

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần trục; xe cẩu KOBELCO A837 7055

Hook 55t, 19t, BH

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần trục; xe cẩu KOBELCO A838 7055-2

Hook 55t, 32t, 19t, SwH

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần trục; xe cẩu KOBELCO A839 7055-2

Hook 55t, 32t, BH

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần trục; xe cẩu KOBELCO A840 7080

Hook 80t, 50t, 30t, BH

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần trục SUMITOMO SCX250

Hoạt Động Tốt

LIÊN HỆ: 0906827186 

CẦN TRỤC HITACHI TH55

(Sức nâng: 18 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH IHI CCH500

(Sức nâng: 50 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục bánh xích HITACHI KH230

(Sức nâng: 60,0 tấn)

LIÊN HỆ: 0918448888 

Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH300-3

(Sức nâng: 80.0 tấn)

LIÊN HỆ: 0918448888 

Cần trục; Xe cẩu IHI DCH900

(Sức nâng: 90,0 tấn)

LIÊN HỆ: 0918448888 

Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH500-3

(Sức nâng: 100 tấn)

LIÊN HỆ: 0918448888 

Cần trục SUMITOMO LS238RH-5

(Sức nâng: 100 tấn)

LIÊN HỆ: 0918448888 

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI CX500

(Sức nâng: 50 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục; Xe cẩu MITSUBISHI MS070-2

(Sức nâng: 2.9 tấn)

ĐÃ BÁN

CẦN TRỤC HITACHI EX60T-2 00115

ĐÃ BÁN

Cần Trục KOMATSU LC755-3

XE CẨU 4,9 TẤN. HOẠT ĐỘNG TỐT

ĐÃ BÁN

Cần trục bánh xích HITACHI KH70

(Sức nâng: 22.5 tấn)

ĐÃ BÁN 

Cần trục bánh xích IHI CCH500-2

(Sức nâng: 50.0 tấn)

ĐÃ BÁN 

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI PD7

(Sức nâng: 50 tấn)

ĐÃ BÁN 

Cần trục (xe cẩu) bánh xích SUMITO SC400

(Sức nâng: 40.0 tấn)

ĐÃ BÁN 

Cần trục (xe cẩu) bánh xích IHI CCH600S

(Sức nâng: 60.0 tấn)

ĐÃ BÁN 

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH KOBELCO 7150

(Sức nâng: 150 tấn)

ĐÃ BÁN 

Cần trục bánh xích IHI K300

(Sức nâng: 30 tấn)

ĐÃ BÁN 

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH SUMITOMO LS120RH-5

(Sức nâng: 60 tấn)

ĐÃ BÁN  

Thống kê truy cập
                  Đang online: 41
Lượt truy cập: 4850473
Quảng cáo