Tìm kiếm
Danh mục
Bánh lốp 25; 35; 90; 120... Tấn
Cần trục KATO KR10HM 2510682
Cần trục KATO KR10HM 2510682
Mã:CGKR10HM 2510682
Cần trục KOBELCO RK70 EN1-10416
Cần trục KOBELCO RK70 EN1-10416
Mã:CGRK70 EN1-10416
Xe cẩu IHI R5 23188
Xe cẩu IHI R5 23188
Mã:CGR5 23188
Cần trục KOMATSU LW80M-1 10270
Cần trục KOMATSU LW80M-1 10270
Mã:CGLW80M-1 10270
Cần trục KOMATSU LW250-5 50266
Cần trục KOMATSU LW250-5 50266
Mã:CGLW250-5 50266
Cần trục TADANO TR160M-2 525290
Cần trục TADANO TR160M-2 525290
Mã:CGTR160M-2 525290
Cần trục TADANO TR200M-1 520245
Cần trục TADANO TR200M-1 520245
Mã:CGTR200M-1 520245
Cần trục TADANO TR200M-4 521301
Cần trục TADANO TR200M-4 521301
Mã:CGTR200M-4 521301
Cần trục KOBELCO RK450-3 1005
Cần trục KOBELCO RK450-3 1005
Mã:CARK450-3 1005
Cần trục TADANO TR30ML
Cần trục TADANO TR30ML
Mã:CATR30ML FA0903
Cần trục; xe cẩu KOBELCO P&H KW30M-15065
Cần trục; xe cẩu KOBELCO P&H KW30M-15065
Mã:QUP&H KW30M-15065
Cần trục; xe cẩu KOBELCO RK700
Cần trục; xe cẩu KOBELCO RK700
Mã:QURK700
Cần Trục KATO A833 KR50H-V
Cần Trục KATO A833 KR50H-V
Mã:QUA833 KR50H-V 3810256
Cần Trục KOBELCO A832 RK500
Cần Trục KOBELCO A832 RK500
Mã:QUA832 RK500 ET05-05014
Cần Trục KATO A831 KR45H-VS
Cần Trục KATO A831 KR45H-VS
Mã:QUA831 KR45H-VS 0511093
Cần Trục KOBELCO A829 RK450-2
Cần Trục KOBELCO A829 RK450-2
Mã:QUA829 RK450-2 ET03055
Cần Trục KATO A830 KR45H-VS
Cần Trục KATO A830 KR45H-VS
Mã:QUA830 KR45H-VS 051969
Cần Trục KOBELCO A810 RK250-3
Cần Trục KOBELCO A810 RK250-3
Mã:QUA810 RK250-3 EZ05444
Cần Trục KOBELCO A808 RK250-2
Cần Trục KOBELCO A808 RK250-2
Mã:QUA808 RK250-2 EZ02679
Cần trục TADANO TR250M-6
Cần trục TADANO TR250M-6
Mã:DHTR250M-6
Cần Trục TADANO TR250-5(FX)
Cần Trục TADANO TR250-5(FX)
Mã:DHTR250-5(FX)
Cần Trục KOBELCO RK250-2
Cần Trục KOBELCO RK250-2
Mã:DHRK250-2
Cần trục TADANO TR500E-2
Cần trục TADANO TR500E-2
Mã:CGTR500E-2 545226
Cần trục bánh lốp KATO KR-45H-V
Cần trục bánh lốp KATO KR-45H-V
Mã:KR-45H-V
Cần trục bánh lốp KATO KR45H-VS
Cần trục bánh lốp KATO KR45H-VS
Mã:KR45H-VS
Cần trục; Xe cẩu KOBELCO T200
Cần trục; Xe cẩu KOBELCO T200
Mã:CL1210134
Cần trục bánh lốp P&H T200
Cần trục bánh lốp P&H T200
Mã:CL1210136
Cần trục bánh lốp KATO KR20H
Cần trục bánh lốp KATO KR20H
Mã:CL1210131
Cần trục; Xe cẩu KATO KR25H
Cần trục; Xe cẩu KATO KR25H
Mã:CL1210133
Cần trục bánh lốp TADANO TL250M-2
Cần trục bánh lốp TADANO TL250M-2
Mã:CSTL250M-2
Cần trục bánh lốp KATO KR25H
Cần trục bánh lốp KATO KR25H
Mã:CL1210132
Cần trục bánh lốp TADANO TR250M
Cần trục bánh lốp TADANO TR250M
Mã:CL1210138
Cần trục bánh lốp KOBELCO RK450-2
Cần trục bánh lốp KOBELCO RK450-2
Mã:CM0702142
Cần trục; Xe cẩu KOBELCO T500
Cần trục; Xe cẩu KOBELCO T500
Mã:CL1210135
Cần trục (xe cẩu) KOBELCO RK250-3
Cần trục (xe cẩu) KOBELCO RK250-3
Mã:CI100410
Cần trục bánh lốp P&H T900XL
Cần trục bánh lốp P&H T900XL
Mã:HGI21
Cần trục bánh lốp TADANO TL151
Cần trục bánh lốp TADANO TL151
Mã:CL1210137
Cần trục (xe cẩu) KOBELCO RK450-3
Cần trục (xe cẩu) KOBELCO RK450-3
Mã:CD0018
Cần trục bánh lốp KOBELCO RK70M
Cần trục bánh lốp KOBELCO RK70M
Mã:BNRK70M 10747
CẦN TRỤC; XE CẨU BÁNH LỐP KOMATSU LW80
CẦN TRỤC; XE CẨU BÁNH LỐP KOMATSU LW80
Mã:BTLW80 10448

Cần trục KATO KR10HM 2510682

LIÊN HỆ : 0988186098 

Cần trục KOBELCO RK70 EN1-10416

LIÊN HỆ : 0988186098 

Xe cẩu IHI R5 23188

LIÊN HỆ : 0988186098 

Cần trục KOMATSU LW80M-1 10270

LIÊN HỆ : 0988186098

Cần trục KOMATSU LW250-5 50266

LIÊN HỆ : 0988186098 

Cần trục TADANO TR160M-2 525290

XE HOẠT ĐỘNG TỐT

LIÊN HỆ : 0988186098 

Cần trục TADANO TR200M-1 520245

XE CẨU 20 TẤN. XE HOẠT ĐỘNG TỐT

LIÊN HỆ : 0988186098 

Cần trục TADANO TR200M-4 521301

CẨU 20 TẤN. XE HOẠT ĐỘNG TỐT

LIÊN HỆ : 0988186098 

Cần trục KOBELCO RK450-3 1005

CẨU 45 TẤN. XE HOẠT ĐỘNG TỐT

LIÊN HỆ : 0988186098 

Cần trục TADANO TR30ML

LIÊN HỆ : 0988186098 

Cần trục; xe cẩu KOBELCO P&H KW30M-15065

Hook : 20t

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần trục; xe cẩu KOBELCO RK700

70T

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần Trục KATO A833 KR50H-V

Hook 50t, 22t, BH

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần Trục KOBELCO A832 RK500

Hook 51t,25t,BH

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần Trục KATO A831 KR45H-VS

Hook 45t, 20t, BH

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần Trục KOBELCO A829 RK450-2

Hook 45t, 21t, BH

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần Trục KATO A830 KR45H-VS

Hook 45t, 20t, BH

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần Trục KOBELCO A810 RK250-3

Hook 25t, BH

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần Trục KOBELCO A808 RK250-2

Hook 25t, BH

LIÊN HỆ 0988186098 

Cần trục TADANO TR250M-6

X-TYPE JACKIE, AUTOMATIC JEEP, POWER ENGINE PRICE

LIÊN HỆ 0988186098

Cần Trục TADANO TR250-5(FX)

X-TYPE JACKIE, AUTOMATIC JEEP, 1600WHEEL, RETARDER

LIÊN HỆ 0988186098

Cần Trục KOBELCO RK250-2

X-TYPE JACKIE, MANUAL JEEP, REDIAL TIRE, POWER COLLER

LIÊN HỆ 0988186098

Cần trục TADANO TR500E-2

LIÊN HỆ 0988186098

Cần trục bánh lốp KATO KR-45H-V

(Sức nâng: 45 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục bánh lốp KATO KR45H-VS

(Sức nâng: 45 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục; Xe cẩu KOBELCO T200

(Sức nâng: 20 tấn)

LIÊN HỆ: 0918921807

Cần trục bánh lốp P&H T200

(Sức nâng: 20,0 tấn)

LIÊN HỆ: 0918921807

Cần trục bánh lốp KATO KR20H

(Sức nâng: 20 tấn)

LIÊN HỆ: 0918921807

Cần trục; Xe cẩu KATO KR25H

(Sức nâng: 25,0 tấn)

LIÊN HỆ: 0918921807

Cần trục bánh lốp TADANO TL250M-2

(Sức nâng: 25,0 tấn)

LIÊN HỆ: 0972826868 

Cần trục bánh lốp KATO KR25H

(Sức nâng: 25,0 tấn)

LIÊN HỆ: 0918921807

Cần trục bánh lốp TADANO TR250M

(Sức nâng: 25,0 tấn)

LIÊN HỆ: 0918921807

Cần trục bánh lốp KOBELCO RK450-2

(Sức nâng: 45 tấn)

LIÊN HỆ: 0912993468

 

 

 

Cần trục; Xe cẩu KOBELCO T500

(Sức nâng: 50 tấn)

LIÊN HỆ: 0918921807

Cần trục (xe cẩu) KOBELCO RK250-3

(Sức nâng: 25.0 tấn)

Cần trục bánh lốp P&H T900XL

(Sức nâng: 90.0 tấn)

Cần trục bánh lốp TADANO TL151

(Sức nâng: 16,0 tấn)

LIÊN HỆ: 0918921807

Cần trục (xe cẩu) KOBELCO RK450-3

(ĐÃ BÁN)

ĐÃ BÁN 

Cần trục bánh lốp KOBELCO RK70M

(Sức nâng: 4.9 tấn)

ĐÃ BÁN 

CẦN TRỤC; XE CẨU BÁNH LỐP KOMATSU LW80

(Sức nâng: 8.0 tấn)

ĐÃ BÁN 

Thống kê truy cập
                  Đang online: 8
Lượt truy cập: 3342797
Quảng cáo