SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:01:47

MÁY XÚC LẬT TCM

MÁY XÚC LẬT TCM L6
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY XÚC LẬT TCM L6

MÁY XÚC LẬT TCM L6

MÃ: DH-02514-73808
Máy xúc lật TCM SD12Z6
(Dung tích gầu: 0.7 m3)
Máy xúc lật TCM SD12Z6

Máy xúc lật TCM SD12Z6

MÃ: DLKZK-60121
XÚC LẬT CẦN DÀI TCM SD25Y2(1)
Dung tích gầu: 1 m3
XÚC LẬT CẦN DÀI TCM SD25Y2(1)

XÚC LẬT CẦN DÀI TCM SD25Y2(1)

MÃ: DMA7Z2-30425
XÚC LẬT CAO TCM SD23-1
Dung tích gầu: 1 m3
XÚC LẬT CAO TCM SD23-1

XÚC LẬT CAO TCM SD23-1

MÃ: DMA7Z2-50236
XÚC LẬT TCM SD25Z6
Dung tích gầu: 1 m3
XÚC LẬT TCM SD25Z6

XÚC LẬT TCM SD25Z6

MÃ: DMKZK-0111
Máy xúc lật TCM SD25T8
GÀU 1, M3
Máy xúc lật TCM SD25T8

Máy xúc lật TCM SD25T8

MÃ: DMKZK-00187
MÁY XÚC LẬT TCM45(2)
Dung tích gầu: 1.2m3
MÁY XÚC LẬT TCM45(2)

MÁY XÚC LẬT TCM45(2)

MÃ: DMA4Z3-0567
MÁY XÚC LẬT TCM45
Dung tích gầu: 1.2m3
MÁY XÚC LẬT TCM45

MÁY XÚC LẬT TCM45

MÃ: DMA5Z2-1726
MÁY XÚC LẬT TCM L13-3
(Dung tích gầu : 1.3 m3)
MÁY XÚC LẬT TCM L13-3

MÁY XÚC LẬT TCM L13-3

MÃ: DH-08149 - 75008
MÁY XÚC LẬT TCM L13
Dung tích gầu: 1.3 m3
MÁY XÚC LẬT TCM L13

MÁY XÚC LẬT TCM L13

MÃ: DH-01863
MÁY XÚC LẬT TCM 50B
Dung tích gầu: 1.5m3
MÁY XÚC LẬT TCM 50B

MÁY XÚC LẬT TCM 50B

MÃ: DMA2Z4-491JAC
MÁY XÚC LẬT TCM L16-3(1)
Dung tích gầu: 1.6 m3
MÁY XÚC LẬT TCM L16-3(1)

MÁY XÚC LẬT TCM L16-3(1)

MÃ: DVA5Z8-02114
MÁY XÚC LẬT TCM L16-3
Dung tích gầu: 1,6 M3
MÁY XÚC LẬT TCM L16-3

MÁY XÚC LẬT TCM L16-3

MÃ: DH-02513
MÁY XÚC LẬT TCM L40
Dung tích gầu: 4 m3
MÁY XÚC LẬT TCM  L40

MÁY XÚC LẬT TCM L40

MÃ: DH-00119-79508
Máy xúc lật TCM L9
(Dung tích gầu: 0.9 m3)
LIÊN HỆ: 0988186098 
Máy xúc lật TCM L9

Máy xúc lật TCM L9

MÃ: CGL9 00417
MÁY XÚC LẬT TCM 805
GÀU 0,5 M3
MÁY XÚC LẬT TCM 805

MÁY XÚC LẬT TCM 805

MÃ: CG805 S23-00903
Máy xúc lật TCM 75-3
XE HOẠT ĐỘNG TỐT
LIÊN HỆ : 0988186098 
Máy xúc lật TCM 75-3

Máy xúc lật TCM 75-3

MÃ: CG75-3 4556
Máy xúc lật TCM L5-2
GÀU 0,5 M3
LIÊN HỆ : 0988186098 
Máy xúc lật TCM L5-2

Máy xúc lật TCM L5-2

MÃ: CGL5-2 2229
backtop