SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:18:37

MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI

MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS200
Dung tích gầu: 0.35m3
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS200

MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS200

MÃ: DVA9Z1-00775
XÚC LẬT MITSUBISHI WS310A
Dung tích gầu: 0.5m3
XÚC LẬT MITSUBISHI WS310A

XÚC LẬT MITSUBISHI WS310A

MÃ: DLA3Z3-21924
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS300A
(Dung tích gầu: 0.5 m3)
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS300A

MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS300A

MÃ: DTKZK-10136
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS410
Gầu 0.6 m3,
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS410

MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS410

MÃ: CGWS410 7W500173
Máy xúc lật MITSUBISHI WS310-2
Gầu 0.5 m3, Hoạt động tốt
LIÊN HỆ 0988186098
Máy xúc lật MITSUBISHI WS310-2

Máy xúc lật MITSUBISHI WS310-2

MÃ: CGWS310-2 7W002139
Máy xúc lật MITSUBISHI WS310
GÀU 0,5 M3 XE HOẠT ĐỘNG TỐT
LIÊN HỆ : 0988186098 
Máy xúc lật MITSUBISHI WS310

Máy xúc lật MITSUBISHI WS310

MÃ: CGWS310 7W003221
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS310
GÀU 0,5 M3
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS310

MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS310

MÃ: CGWS310 00715
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS410
Gầu 0.6 m3,
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS410

MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS410

MÃ: CGWS410 7W503159
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS210
GÀU 0,4 M3
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS210

MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS210

MÃ: CGWS210 8W003004
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS310
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS310

MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS310

MÃ: CGWS310 7W002362
Máy xúc lật MITSUBISHI WS210
GÀU 0,4 M3 XE HOẠT ĐỘNG TỐT
LIÊN HỆ 0988186098
Máy xúc lật  MITSUBISHI WS210

Máy xúc lật MITSUBISHI WS210

MÃ: CGWS210 8W005297
Máy xúc lật MITSUBISHI WS200A
Gầu 0.4 m3, Hoạt động tốt
LIÊN HỆ 0988186098
Máy xúc lật MITSUBISHI WS200A

Máy xúc lật MITSUBISHI WS200A

MÃ: CGWS200A 4W000761
Máy xúc lật MITSUBISHI WS310-2
Gầu 0.5 m3, Hoạt động tốt
LIÊN HỆ 0988186098
Máy xúc lật MITSUBISHI WS310-2

Máy xúc lật MITSUBISHI WS310-2

MÃ: CGWS310-2 7W001071
XE xúc lật MITSUBISHI WS410
Gầu 0.6 m3, Hoạt động tốt
LIÊN HỆ 0988186098
XE xúc lật MITSUBISHI WS410

XE xúc lật MITSUBISHI WS410

MÃ: CGWS410 7W500015
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS410
Dung tích gầu: 0.6 m3
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS410

MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS410

MÃ: CGWS410 7W503236
Máy xúc lật MITSUBISHI WS510
Gấu 0.9 m3, Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ: 0988186098
Máy xúc lật MITSUBISHI WS510

Máy xúc lật MITSUBISHI WS510

MÃ: CGWS510 9W00038
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS200A
Gầu 0.4 m3,
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS200A

MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS200A

MÃ: DTA8Z1-2237
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS510A
Dung tích gầu: 0.9m3
MÁY XÚC LẬT  MITSUBISHI WS510A

MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS510A

MÃ: DH-01174
backtop