SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:50:08

MÁY XÚC LẬT KOMATSU

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-5EO
Dung tích gầu: 0.4m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-5EO

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-5EO

MÃ: DVA0Z4-29800
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-5
Dung tích gầu: 0.4m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-5

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-5

MÃ: DVA5Z3-16956
XE XÚC LẬT KOMATSU WA40-3
Dung tích gầu: 0.5m3
XE XÚC LẬT KOMATSU WA40-3

XE XÚC LẬT KOMATSU WA40-3

MÃ: DVA2Z4-11487
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA40-3
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA40-3

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA40-3

MÃ: DVA2Z4-11199
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA40-2
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA40-2

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA40-2

MÃ: DVA9Z2-9159
XÚC LẬT CAO KOMATSU 507
Dung tích gầu: 0.8m3
XÚC LẬT CAO KOMATSU 507

XÚC LẬT CAO KOMATSU 507

MÃ: DMA2Z3-50135
MÁY XÚC ĐẢO KOMATSU WB93R-5
Dung tích gầu xúc 1 m3, dung tích gầu đào 0.14 m3
MÁY XÚC ĐẢO KOMATSU WB93R-5

MÁY XÚC ĐẢO KOMATSU WB93R-5

MÃ: DGKZK-50064
XE XÚC LẬT KOMATSU SD25-6
Dung tích gầu: 1 m3
XE XÚC LẬT KOMATSU SD25-6

XE XÚC LẬT KOMATSU SD25-6

MÃ: DMKZK-85931
XÚC LẬT CAO KOMATSU SD25-6
Dung tích gầu: 1 m3
XÚC LẬT CAO KOMATSU SD25-6

XÚC LẬT CAO KOMATSU SD25-6

MÃ: DMKZK-86478
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-1
Dung tích gầu: 1.2 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-1

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-1

MÃ: DVA8Z6-20149
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-1(1)
Dung tích gầu: 1.2 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-1(1)

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-1(1)

MÃ: DH-20143-75808
MÁY XÚC LÂT KOMATSU WA100-1(2)
Dung tích gầu: 1.2 m3
MÁY XÚC LÂT KOMATSU WA100-1(2)

MÁY XÚC LÂT KOMATSU WA100-1(2)

MÃ: DH-32073-75808
XÚC LẬT KOMATSU WR11
(Dung tích gầu: 1.2 m3)
XÚC LẬT KOMATSU WR11

XÚC LẬT KOMATSU WR11

MÃ: DMKZK-30125
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WR11
(Dung tích gầu: 1.2 m3)
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WR11

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WR11

MÃ: DMKZK-29024
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-3
Dung tích gầu: 1,2 m3
MÁY XÚC LẬT  KOMATSU WA100-3

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-3

MÃ: DH-60455-86508
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA80SS
Dung tích gầu: 1.3 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA80SS

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA80SS

MÃ: DH-13208
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-5(2)
Dung tích gầu: 1.3 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-5(2)

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-5(2)

MÃ: DH-77008
XE XÚC LẬT KOMATSU WA100-5
Dung tích gầu: 1.3 m3
XE XÚC LẬT KOMATSU WA100-5

XE XÚC LẬT KOMATSU WA100-5

MÃ: DH-74417-77008
backtop