SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
18-10-2018 22:42:01

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 70ZIV-2
(Dung tích gầu : 2.5 m3)
MỚI 100% 
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 70ZIV-2

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 70ZIV-2

MÃ: 70ZIV-2
Máy xúc lật Kawasaki 80Z5
(Dung tích gầu : 3.5 m3)
MỚI 100% 
Máy xúc lật Kawasaki 80Z5

Máy xúc lật Kawasaki 80Z5

MÃ: 80Z5
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 85Z5(1)
(Dung tích gầu: 3.9 m3)
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 85Z5(1)

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 85Z5(1)

MÃ: DH-071130
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 90Z5
Dung tích gầu: 4.4 m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 90Z5

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 90Z5

MÃ: DH-43672
Máy xúc lật Kawasaki 92ZV-2
(Dung tích gầu: 4.4 m3)
MỚI 100% 
Máy xúc lật Kawasaki 92ZV-2

Máy xúc lật Kawasaki 92ZV-2

MÃ: 92ZV-2
Máy xúc lật Kawasaki 115ZV
(Dung tích gầu: 6.1 m3)
MỚI 100%&n
Máy xúc lật Kawasaki 115ZV

Máy xúc lật Kawasaki 115ZV

MÃ: 115ZV
Máy xúc lật Kawasaki 135ZV-2
(Dung tích gầu: 9.7 m3)
MỚI 100% 
Máy xúc lật Kawasaki 135ZV-2

Máy xúc lật Kawasaki 135ZV-2

MÃ: 135ZV-2
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 80ZIII
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 80ZIII

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 80ZIII

MÃ: CG80ZIII 80N1-0732
Máy xúc lật KAWASAKI 85Z3N
(Dung tích gầu: 3.1 m3)
ĐÃ BÁN 
Máy xúc lật KAWASAKI 85Z3N

Máy xúc lật KAWASAKI 85Z3N

MÃ: CK85Z3N 0591
Máy xúc lật KAWASAKI 85ZA
(Dung tích gầu: 3.3 m3)
ĐÃ BÁN 
Máy xúc lật KAWASAKI 85ZA

Máy xúc lật KAWASAKI 85ZA

MÃ: CG85ZA 0137
Máy xúc lật KAWASAKI KLD65ZA
HOẠT ĐỘNG TỐT
LIÊN HỆ 0988186098
Máy xúc lật KAWASAKI KLD65ZA

Máy xúc lật KAWASAKI KLD65ZA

MÃ: CGKLD65ZA 0534
Máy xúc lật KAWASAKI KLD30Z
Gấu 0.35 m3, Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ: 0988186098
Máy xúc lật KAWASAKI KLD30Z

Máy xúc lật KAWASAKI KLD30Z

MÃ: CGKLD30Z R350-10225
Máy xúc lật KAWASAKI KLD35
Hoạt Động Tốt
ĐÃ BÁN
Máy xúc lật KAWASAKI KLD35

Máy xúc lật KAWASAKI KLD35

MÃ: CGKLD35 RA401-10703
Máy xúc lật KAWASAKI KLD90Z
GÀU 4 M3 XE HOẠT ĐỘNG TỐT
ĐÃ BÁN
Máy xúc lật  KAWASAKI KLD90Z

Máy xúc lật KAWASAKI KLD90Z

MÃ: CGKLD90Z 0158
XE XÚC LẬT KOMATSU WA30-5
Dung tích gầu: 0.4m3
XE XÚC LẬT KOMATSU WA30-5

XE XÚC LẬT KOMATSU WA30-5

MÃ: DVA9Z2-15771
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 95ZV(1)
Dung tích gầu: 3.4 m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 95ZV(1)

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 95ZV(1)

MÃ: DH180-5226
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 95Z4
Dung tích gầu: 5m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 95Z4

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 95Z4

MÃ: DH-36004
backtop