SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:39:06

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI

MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP KAWASAKI KLD30Z
Dung tích gầu : 0.35 m3
MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP KAWASAKI KLD30Z

MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP KAWASAKI KLD30Z

MÃ: DVA9Z2-0262
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 50ZA
Dung tích gầu: 1.3 m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 50ZA

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 50ZA

MÃ: DH-0374-76508
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 60ZV2
Dung tích gầu: 1.6 m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 60ZV2

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 60ZV2

MÃ: DH-0126-78008
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 70Z-2
Dung tích gầu: 2.3m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 70Z-2

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 70Z-2

MÃ: DMA5Z9-0951
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 70ZV
Dung tích gầu: 2,7 m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 70ZV

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 70ZV

MÃ: DH-0119
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 80ZV-2
Dung tích gầu: 2.7 m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 80ZV-2

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 80ZV-2

MÃ: DH-50207-79508
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 80Z3
Dung tích gầu: 2.7 m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 80Z3

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 80Z3

MÃ: DH-0599-77508
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 85Z3
Dung tích gầu: 2.7 m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 85Z3

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 85Z3

MÃ: DH-77508
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 85ZV
Dung tích gầu: 3.7 m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 85ZV

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 85ZV

MÃ: DH-0291-71409
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 90ZA
Dung tích gầu: 3.8 m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 90ZA

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 90ZA

MÃ: DH-1045
XE XÚC LẬT KAWASAKI 90ZV
Dung tích gầu: 4 m3
XE XÚC LẬT KAWASAKI 90ZV

XE XÚC LẬT KAWASAKI 90ZV

MÃ: DH-0165-71409
XE XÚC LẬT KAWASAKI 80ZV
DUNG TÍCH GẦU 3.4 M3
XE XÚC LẬT KAWASAKI 80ZV

XE XÚC LẬT KAWASAKI 80ZV

MÃ: DH-0319-71409
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 95ZV
(Dung tích gầu: 3.4 m3)
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 95ZV

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 95ZV

MÃ: DH-45183-81709
Máy xúc lật KAWASAKI KLD6
ĐÃ BÁN
Máy xúc lật KAWASAKI KLD6

Máy xúc lật KAWASAKI KLD6

MÃ: CGKLD6 K0728
Máy xúc lật KAWASAKI KLD85ZA 85N2
ĐÃ BÁN
Máy xúc lật KAWASAKI KLD85ZA 85N2

Máy xúc lật KAWASAKI KLD85ZA 85N2

MÃ: CGKLD85ZA 85N2-0261
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI KLD85ZA
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI KLD85ZA

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI KLD85ZA

MÃ: CGKLD85ZA 137
Máy xúc lật KAWASAKI 80ZA
(Dung tích gầu : 3.2 m3)
LIÊN HỆ: 0972826868 
Máy xúc lật KAWASAKI 80ZA

Máy xúc lật KAWASAKI 80ZA

MÃ: CS80ZA
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 60ZV
(Dung tích gầu : 1.5 m3)
  M
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 60ZV

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 60ZV

MÃ: 60ZV
backtop