SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:18:35

MÁY XÚC LẬT HITACHI

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX30
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX30

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX30

MÃ: DLA7Z2-00236
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX40-7
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX40-7

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX40-7

MÃ: DVA5Z4-01017
XE XÚC LẬT HITACHI ZW80
Dung tích gầu: 0.8m3
XE XÚC LẬT HITACHI ZW80

XE XÚC LẬT HITACHI ZW80

MÃ: DH-01521 - 87508
MÁY XÚC LẬT HITACHI ZW80
Dung tích gầu: 0.8m3
MÁY XÚC LẬT HITACHI ZW80

MÁY XÚC LẬT HITACHI ZW80

MÃ: DH-01182 - 77507
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX50-2C
Dung tích gầu: 0.9m3
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX50-2C

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX50-2C

MÃ: DH-1199-75208
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX70-5
Dung tích gầu: 1.3 m3
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX70-5

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX70-5

MÃ: DH-05224-76808
MÁY XÚC LẬT HITACHI ZW140
Dung tích gầu: 2 m3
MÁY XÚC LẬT HITACHI ZW140

MÁY XÚC LẬT HITACHI ZW140

MÃ: DH-35239
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX200
Dung tích gầu: 3.0 m3
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX200

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX200

MÃ: DH-00231-78508
Máy xúc lật HITACHI LX20-2
(Dung tích gầu: 0.4 m3)
ĐÃ BÁN
Máy xúc lật HITACHI LX20-2

Máy xúc lật HITACHI LX20-2

MÃ: CGLX20-2 1682
Máy xúc lật HITACHI LX80
Gấu 1.4 m3, Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ: 0988186098
Máy xúc lật HITACHI LX80

Máy xúc lật HITACHI LX80

MÃ: CGLX80 00269
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX70-2
Gấu 1.3 m3, Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ: 0988186098
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX70-2

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX70-2

MÃ: CGLX70-2 03191
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX80-7
ĐÃ BÁN
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX80-7

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX80-7

MÃ: CGLX80-7 00202
Máy xúc lật bánh lốp HITACHI LX80
(Dung tích gầu : 1.4 m3)
LIÊN HỆ: 0988186098 
Máy xúc lật bánh lốp HITACHI LX80

Máy xúc lật bánh lốp HITACHI LX80

MÃ: CGLX80 00269
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX20-2
(Dung tích gầu: 0.4 m3)
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX20-2

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX20-2

MÃ: CGLX20-2 2469
XÚC LẬT HITACHI LX20-3
GÀU 0,4 M3
XÚC LẬT HITACHI LX20-3

XÚC LẬT HITACHI LX20-3

MÃ: CGLX20-3 5677
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX150
(Dung tích gầu: 2.9 m3)
ĐÃ BÁN
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX150

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX150

MÃ: CTLX150
Máy xúc lật HITACHI LX70
(Dung tích gầu: 1.2 m3)
ĐÃ BÁN 
Máy xúc lật HITACHI LX70

Máy xúc lật HITACHI LX70

MÃ: CGLX70 00725
Máy xúc lật HITACHI LX20-7
LIÊN HỆ : 0988186098 
Máy xúc lật HITACHI LX20-7

Máy xúc lật HITACHI LX20-7

MÃ: CGLX20-7 1887
backtop