SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 18:20:48

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 901B2
Dung tích gầu: 0.4m3
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 901B2

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 901B2

MÃ: DH-00903-73007
Máy xúc lật CATERPILLAR 901B
Dung tích gầu: 0.4m3
Máy xúc lật CATERPILLAR 901B

Máy xúc lật CATERPILLAR 901B

MÃ: DH-02285 - 73007
Máy xúc lật CATERPILLAR 903B
Dung tích gầu: 0.6m3
Máy xúc lật CATERPILLAR 903B

Máy xúc lật CATERPILLAR 903B

MÃ: DH-00240 - 73007
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 910G
Dung tích gầu: 1.3 m3
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 910G

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 910G

MÃ: DH-00369-75508
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 910G(!)
Dung tích gầu: 1.3 m3
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 910G(!)

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 910G(!)

MÃ: DH-01858-75508
MÁY XÚC LẬT CATERPILAR 428
(Dung tích gầu: 1.2 m3)
MÁY XÚC LẬT CATERPILAR 428

MÁY XÚC LẬT CATERPILAR 428

MÃ: BT428 04436
Máy xúc lật bánh xích CATERPILLAR 933
(Dung tích gầu : 1.7 m3)
LIÊN HỆ: 0988186098 
Máy xúc lật bánh xích CATERPILLAR 933

Máy xúc lật bánh xích CATERPILLAR 933

MÃ: CG933 9EL00091
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 962G
Dung tích gầu: 3.5 m3
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 962G

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 962G

MÃ: CG962G 00265
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 962G
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 962G

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 962G

MÃ: CG962G 00265
MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP CATERPIILAR 902B
LIÊN HỆ: 0988186098
MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP CATERPIILAR 902B

MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP CATERPIILAR 902B

MÃ: CG902B 00793
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 902B
HOẠT ĐỘNG TỐT
ĐÃ BÁN
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 902B

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 902B

MÃ: CG902B 00238
Máy xúc lật CATERPILLAR 914
Gấu 1.5 m3, Hoạt Động Tốt
Máy xúc lật CATERPILLAR 914

Máy xúc lật CATERPILLAR 914

MÃ: CG914G 02964
Máy xúc lật CATERPILLAR 902B
Máy xúc lật CATERPILLAR 902B

Máy xúc lật CATERPILLAR 902B

MÃ: CG902B 00618
Máy xúc lật CATERPILLAR 928G
ĐÃ BÁN
Máy xúc lật CATERPILLAR 928G

Máy xúc lật CATERPILLAR 928G

MÃ: CG928G WLG00994
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 901B
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 901B

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 901B

MÃ: CG901B B02285
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 903B
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 903B

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 903B

MÃ: CG903B W8D00713
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 914G
Dung tích gầu: 1.5 m3
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 914G

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 914G

MÃ: CG914G 02964
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 903B(1)
Dung tích gầu: 0.6 m3
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 903B(1)

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 903B(1)

MÃ: CG903B W8B00240
backtop