SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:21:58

MÁY XÚC LẬT

MÁY XÚC LẬT CASE 580SLE
Dung tích gầu: 0.3m3
MÁY XÚC LẬT CASE 580SLE

MÁY XÚC LẬT CASE 580SLE

MÃ: DH-67512-75508
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS200
Dung tích gầu: 0.35m3
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS200

MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS200

MÃ: DVA9Z1-00775
MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP KAWASAKI KLD30Z
Dung tích gầu : 0.35 m3
MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP KAWASAKI KLD30Z

MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP KAWASAKI KLD30Z

MÃ: DVA9Z2-0262
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-5EO
Dung tích gầu: 0.4m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-5EO

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-5EO

MÃ: DVA0Z4-29800
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-5
Dung tích gầu: 0.4m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-5

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-5

MÃ: DVA5Z3-16956
MÁY XÚC LẬT KUBOTA RA400
Dung tích gầu: 0.4m3
MÁY XÚC LẬT KUBOTA RA400

MÁY XÚC LẬT KUBOTA RA400

MÃ: DVA0Z3-10218
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 901B2
Dung tích gầu: 0.4m3
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 901B2

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 901B2

MÃ: DH-00903-73007
MÁY XÚC MINI KOBELCO LK40Z
(Dung tích gầu: 0.4 m3)
MÁY XÚC MINI KOBELCO LK40Z

MÁY XÚC MINI KOBELCO LK40Z

MÃ: DH-00306
MÁY XÚC LẬT FURUKAWA FL302
Dung tích gầu: 0.4m3
MÁY XÚC LẬT FURUKAWA FL302

MÁY XÚC LẬT FURUKAWA FL302

MÃ: DH-1302-73208
Máy xúc lật CATERPILLAR 901B
Dung tích gầu: 0.4m3
Máy xúc lật CATERPILLAR 901B

Máy xúc lật CATERPILLAR 901B

MÃ: DH-02285 - 73007
XE XÚC LẬT KOMATSU WA40-3
Dung tích gầu: 0.5m3
XE XÚC LẬT KOMATSU WA40-3

XE XÚC LẬT KOMATSU WA40-3

MÃ: DVA2Z4-11487
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA40-3
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA40-3

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA40-3

MÃ: DVA2Z4-11199
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA40-2
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA40-2

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA40-2

MÃ: DVA9Z2-9159
MÁY XÚC LẬT FURUKAWA FL50-1
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY XÚC LẬT FURUKAWA FL50-1

MÁY XÚC LẬT FURUKAWA FL50-1

MÃ: DVA3Z4-2637
XÚC LẬT MITSUBISHI WS310A
Dung tích gầu: 0.5m3
XÚC LẬT MITSUBISHI WS310A

XÚC LẬT MITSUBISHI WS310A

MÃ: DLA3Z3-21924
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX30
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX30

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX30

MÃ: DLA7Z2-00236
MÁY XÚC LẬT KOBELCO LK50Z
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY XÚC LẬT KOBELCO LK50Z

MÁY XÚC LẬT KOBELCO LK50Z

MÃ: DH-00136-73208
MÁY XÚC LẬT FURUKAWA FL304-3
Dung tích gầu: 0.5 m3
MÁY XÚC LẬT FURUKAWA FL304-3

MÁY XÚC LẬT FURUKAWA FL304-3

MÃ: DH-02514-73808
backtop