máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
25-09-2017 07:56:27

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

hl 098.8186.098
MR THAO
Hotline: 0979825514
Skype: kype

MÁY XÚC LẬT KOMATSU

MÁY XÚC LẬT MINI WA40-3
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY XÚC LẬT MINI WA40-3

MÁY XÚC LẬT MINI WA40-3

MÃ: DH-12422
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA75-3
Dung tích gầu: 0.8m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA75-3

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA75-3

MÃ: DH-50459
XÚC LẬT CAO KOMATSU 507
Dung tích gầu: 0.8m3
XÚC LẬT CAO KOMATSU 507

XÚC LẬT CAO KOMATSU 507

MÃ: DM042-J01-50135
XE XÚC LẬT KOMATSU WA100-1
Dung tích gầu: 1.2 m3
XE XÚC LẬT KOMATSU WA100-1

XE XÚC LẬT KOMATSU WA100-1

MÃ: DH068-20171
Máy xúc lật KOMATSU SD25P
Dung tích gầu: 1.2 m3
Máy xúc lật KOMATSU SD25P

Máy xúc lật KOMATSU SD25P

MÃ: DH-70600
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-3
Dung tích gầu: 1,2 m3
MÁY XÚC LẬT  KOMATSU WA100-3

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-3

MÃ: DH080-50157
XE XÚC LÂT KOMATSU WA100-1
Dung tích gầu: 1.2 m3
XE XÚC LÂT KOMATSU WA100-1

XE XÚC LÂT KOMATSU WA100-1

MÃ: DH068-32073
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-1
Dung tích gầu: 1.2 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-1

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-1

MÃ: DH068-20143
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-5
Dung tích gầu: 1.3 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-5

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-5

MÃ: DH-WA100-5
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-5
Dung tích gầu: 1.3 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-5

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-5

MÃ: DH-74417
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-3E
Dung tích gầu: 1.3 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-3E

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-3E

MÃ: DH-53421
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA80SS
Dung tích gầu: 1.3 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA80SS

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA80SS

MÃ: DH-13208
Máy xúc lật bánh lốp KOMATSU WR12-5
Dung tích gầu: 1.4 m3
Máy xúc lật bánh lốp KOMATSU WR12-5

Máy xúc lật bánh lốp KOMATSU WR12-5

MÃ: DH-55020
MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP WR12-6
Dung tích gầu: 1.4 m3
MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP WR12-6

MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP WR12-6

MÃ: DH-6003
MÁY XÚC LẬT KOMATSU 515-2
Dung tích gầu: 1.4m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU 515-2

MÁY XÚC LẬT KOMATSU 515-2

MÃ: DM058-02A-12560
XÚC LẬT CAO KOMATSU SD30-6
Dung tích gầu: 1.5m3
XÚC LẬT CAO KOMATSU SD30-6

XÚC LẬT CAO KOMATSU SD30-6

MÃ: DH058-86294
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA150-3
Dung tích gầu: 1.5m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA150-3

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA150-3

MÃ: DH-64335
MÁY XÚC LẬT KOMATSU 520B
Dung tích gầu: 1.7m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU 520B

MÁY XÚC LẬT KOMATSU 520B

MÃ: DA-04A-10030
backtop