SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
23-11-2017 21:59:35

MÁY XÚC LẬT KOMATSU

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-1
Dung tích gầu: 0.34m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-1

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-1

MÃ: DTA0Z2-1133
MÁY XÚC LẬT MINI WA40-3
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY XÚC LẬT MINI WA40-3

MÁY XÚC LẬT MINI WA40-3

MÃ: DH-12422-73008
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA50-6
Gầu 0.6 m3,
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA50-6

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA50-6

MÃ: DTKZK-7297
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA75-3
Dung tích gầu: 0.8m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA75-3

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA75-3

MÃ: DH-50459-73508
XÚC LẬT CAO KOMATSU 507
Dung tích gầu: 0.8m3
XÚC LẬT CAO KOMATSU 507

XÚC LẬT CAO KOMATSU 507

MÃ: DMA2Z3-50135
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-1
Dung tích gầu: 1.2 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-1

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-1

MÃ: DH-20171-75808
MÁY XÚC LẬT KOMATSU SD25P
Dung tích gầu: 1.2 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU SD25P

MÁY XÚC LẬT KOMATSU SD25P

MÃ: DH-70600-72508
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-3
Dung tích gầu: 1,2 m3
MÁY XÚC LẬT  KOMATSU WA100-3

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-3

MÃ: DH-50157-77008
MÁY XÚC LÂT KOMATSU WA100-1(2)
Dung tích gầu: 1.2 m3
MÁY XÚC LÂT KOMATSU WA100-1(2)

MÁY XÚC LÂT KOMATSU WA100-1(2)

MÃ: DH-32073-75808
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-1(1)
Dung tích gầu: 1.2 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-1(1)

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-1(1)

MÃ: DH-20143-75808
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-5(2)
Dung tích gầu: 1.3 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-5(2)

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-5(2)

MÃ: DH-77008
XE XÚC LẬT KOMATSU WA100-5
Dung tích gầu: 1.3 m3
XE XÚC LẬT KOMATSU WA100-5

XE XÚC LẬT KOMATSU WA100-5

MÃ: DH-74417-77008
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-3E
Dung tích gầu: 1.3 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-3E

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA100-3E

MÃ: DH-53421
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA80SS
Dung tích gầu: 1.3 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA80SS

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA80SS

MÃ: DH-13208
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WR12-5
Dung tích gầu: 1.4 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WR12-5

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WR12-5

MÃ: DH-55020
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WR12-6
Dung tích gầu: 1.4 m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WR12-6

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WR12-6

MÃ: DH-6003
MÁY XÚC LẬT KOMATSU 515-2
Dung tích gầu: 1.4m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU 515-2

MÁY XÚC LẬT KOMATSU 515-2

MÃ: DM058-02A-12560
XÚC LẬT KOMATSU SD30-6
Dung tích gầu: 1.5m3
XÚC LẬT KOMATSU SD30-6

XÚC LẬT KOMATSU SD30-6

MÃ: DH-86294-74808
backtop