máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
25-09-2017 07:55:25

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

hl 098.8186.098
MR THAO
Hotline: 0979825514
Skype: kype

MÁY XÚC LẬT HITACHI

Máy xúc lật HITACHI LX30
Dung tích gầu: 0.5m3
Máy xúc lật HITACHI LX30

Máy xúc lật HITACHI LX30

MÃ: DL037-00236
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX50-2C
Dung tích gầu: 0.9m3
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX50-2C

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX50-2C

MÃ: DH062-1199
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX70-5
Dung tích gầu: 1.3 m3
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX70-5

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX70-5

MÃ: DH078-05224
MÁY XÚC LẬT HITACHI ZW140
Dung tích gầu: 2 m3
MÁY XÚC LẬT HITACHI ZW140

MÁY XÚC LẬT HITACHI ZW140

MÃ: DH-35239
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX200
Dung tích gầu: 3.0 m3
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX200

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX200

MÃ: DH095-00231
Máy xúc lật HITACHI LX20-2
(Dung tích gầu: 0.4 m3)
ĐÃ BÁN
Máy xúc lật HITACHI LX20-2

Máy xúc lật HITACHI LX20-2

MÃ: CGLX20-2 1682
Máy xúc lật HITACHI LX80
Gấu 1.4 m3, Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ: 0988186098
Máy xúc lật HITACHI LX80

Máy xúc lật HITACHI LX80

MÃ: CGLX80 00269
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX70-2
Gấu 1.3 m3, Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ: 0988186098
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX70-2

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX70-2

MÃ: CGLX70-2 03191
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX80-7
ĐÃ BÁN
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX80-7

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX80-7

MÃ: CGLX80-7 00202
Máy xúc lật bánh lốp HITACHI LX80
(Dung tích gầu : 1.4 m3)
LIÊN HỆ: 0988186098 
Máy xúc lật bánh lốp HITACHI LX80

Máy xúc lật bánh lốp HITACHI LX80

MÃ: CGLX80 00269
Máy xúc lật HITACHI LX20-2
(Dung tích gầu: 0.4 m3)
ĐÃ BÁN
Máy xúc lật HITACHI LX20-2

Máy xúc lật HITACHI LX20-2

MÃ: CGLX20-2 2469
Máy xúc lật HITACHI LX20-3
GÀU 0,4 M3 XE HOẠT ĐỘNG TỐT
LIÊN HỆ 0988186098
Máy xúc lật HITACHI LX20-3

Máy xúc lật HITACHI LX20-3

MÃ: CGLX20-3 5677
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX150
(Dung tích gầu: 2.9 m3)
ĐÃ BÁN
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX150

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX150

MÃ: CTLX150
Máy xúc lật HITACHI LX70
(Dung tích gầu: 1.2 m3)
ĐÃ BÁN 
Máy xúc lật HITACHI LX70

Máy xúc lật HITACHI LX70

MÃ: CGLX70 00725
Máy xúc lật HITACHI LX20-7
LIÊN HỆ : 0988186098 
Máy xúc lật HITACHI LX20-7

Máy xúc lật HITACHI LX20-7

MÃ: CGLX20-7 1887
Máy xúc lật HITACHI LX70-2
Gấu 1.3 m3, Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ: 0988186098
Máy xúc lật HITACHI LX70-2

Máy xúc lật HITACHI LX70-2

MÃ: CGLX70-2 41T-03191
Máy xúc lật HITACHI LX50-7
0,5 M3 GÀU 0,5 M3 XE HOẠT ĐỘNG TỐT
ĐÃ BÁN
Máy xúc lật HITACHI LX50-7

Máy xúc lật HITACHI LX50-7

MÃ: CGLX50-7 F38-04507
Máy xúc lật HITACHI LX20-3
GÀU 0,4 M3 XE HOẠT ĐỘNG TỐT
LIÊN HỆ 0988186098
Máy xúc lật  HITACHI LX20-3

Máy xúc lật HITACHI LX20-3

MÃ: CGLX20-3 L20-6791
backtop