máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
25-09-2017 07:47:26

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

hl 098.8186.098
MR THAO
Hotline: 0979825514
Skype: kype

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR

XÚC LẬT MINI CATERPILLAR 901B2
Dung tích gầu: 0.4m3
XÚC LẬT MINI CATERPILLAR 901B2

XÚC LẬT MINI CATERPILLAR 901B2

MÃ: DH-00903
Máy xúc lật CATERPILLAR 910G
Dung tích gầu: 1.3 m3
Máy xúc lật CATERPILLAR 910G

Máy xúc lật CATERPILLAR 910G

MÃ: DH-00369
Máy xúc lật CATERPILLAR 910G
Dung tích gầu: 1.3 m3
Máy xúc lật CATERPILLAR 910G

Máy xúc lật CATERPILLAR 910G

MÃ: DH-02964
MÁY XÚC LẬT CATERPILAR 428
(Dung tích gầu: 1.2 m3)
ĐÃ BÁN 
MÁY XÚC LẬT CATERPILAR 428

MÁY XÚC LẬT CATERPILAR 428

MÃ: BT428 04436
Máy xúc lật bánh xích CATERPILLAR 933
(Dung tích gầu : 1.7 m3)
LIÊN HỆ: 0988186098 
Máy xúc lật bánh xích CATERPILLAR 933

Máy xúc lật bánh xích CATERPILLAR 933

MÃ: CG933 9EL00091
Máy xúc lật CATERPILLAR 962G
Gấu 3.5 m3, Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ: 0988186098
Máy xúc lật CATERPILLAR 962G

Máy xúc lật CATERPILLAR 962G

MÃ: CG962G 00265
Máy xúc lật CATERPILLAR 962G
ĐÃ BÁN 
Máy xúc lật CATERPILLAR 962G

Máy xúc lật CATERPILLAR 962G

MÃ: CG962G 00265
MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP CATERPIILAR 902B
LIÊN HỆ: 0988186098
MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP CATERPIILAR 902B

MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP CATERPIILAR 902B

MÃ: CG902B 00793
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 902B
HOẠT ĐỘNG TỐT
ĐÃ BÁN
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 902B

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 902B

MÃ: CG902B 00238
Máy xúc lật CATERPILLAR 914G
Gấu 1.5 m3, Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ: 0988186098
Máy xúc lật CATERPILLAR 914G

Máy xúc lật CATERPILLAR 914G

MÃ: CG914G 02964
Máy xúc lật CATERPILLAR 901B
LIÊN HỆ 0988186098
Máy xúc lật CATERPILLAR 901B

Máy xúc lật CATERPILLAR 901B

MÃ: CG901B W7B00903
Máy xúc lật CATERPILLAR 902B
HOẠT ĐỘNG TỐT
ĐÃ BÁN
Máy xúc lật CATERPILLAR 902B

Máy xúc lật CATERPILLAR 902B

MÃ: CG902B 00618
Máy xúc lật CATERPILLAR 903B
Gấu 0.6 m3, Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ: 0988186098
Máy xúc lật CATERPILLAR 903B

Máy xúc lật CATERPILLAR 903B

MÃ: CG903B 00712
Máy xúc lật CATERPILLAR 928G
ĐÃ BÁN
Máy xúc lật CATERPILLAR 928G

Máy xúc lật CATERPILLAR 928G

MÃ: CG928G WLG00994
Máy xúc lật CATERPILLAR 901B
LIÊN HỆ 0988186098
Máy xúc lật CATERPILLAR 901B

Máy xúc lật CATERPILLAR 901B

MÃ: CG901B B02285
Máy xúc lật CATERPILLAR 903B
Gấu 0.6 m3, Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ: 0988186098
Máy xúc lật CATERPILLAR 903B

Máy xúc lật CATERPILLAR 903B

MÃ: CG903B W8D00713
Máy xúc lật CATERPILLAR 914G
Gấu 1.5 m3, Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ: 0988186098
Máy xúc lật CATERPILLAR 914G

Máy xúc lật CATERPILLAR 914G

MÃ: CG914G 02964
Máy xúc lật CATERPILLAR 903B
Gấu 0.6 m3, Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ: 0988186098
Máy xúc lật CATERPILLAR 903B

Máy xúc lật CATERPILLAR 903B

MÃ: CG903B W8B00240
backtop