SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
24-11-2017 08:57:20

MÁY XÚC LẬT

XÚC LẬT MITSUBISHI WS310A
Dung tích gầu: 0.5m3
XÚC LẬT MITSUBISHI WS310A

XÚC LẬT MITSUBISHI WS310A

MÃ: DLA3Z3-21924
MÁY XÚC LẬT CASE 580SLE
Dung tích gầu: 0.3m3
MÁY XÚC LẬT CASE 580SLE

MÁY XÚC LẬT CASE 580SLE

MÃ: DH-67512-75508
XÚC LẬT TCM 607
Dung tích gầu: 0.31m3
XÚC LẬT TCM 607

XÚC LẬT TCM 607

MÃ: DLAKZK-00576
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-1
Dung tích gầu: 0.34m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-1

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA30-1

MÃ: DTA0Z2-1133
MÁY XÚC LẬT TCM 808A
Gấu 0.35 m3,
MÁY XÚC LẬT TCM 808A

MÁY XÚC LẬT TCM 808A

MÃ: DTA3Z2-07151
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS200A
Gầu 0.4 m3,
MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS200A

MÁY XÚC LẬT MITSUBISHI WS200A

MÃ: DTA8Z1-2237
MÁY XÚC MINI KOBELCO LK40Z
(Dung tích gầu: 0.4 m3)
MÁY XÚC MINI KOBELCO LK40Z

MÁY XÚC MINI KOBELCO LK40Z

MÃ: DH-00306
MÁY XÚC LẬT FURUKAWA FL302
Dung tích gầu: 0.4m3
MÁY XÚC LẬT FURUKAWA FL302

MÁY XÚC LẬT FURUKAWA FL302

MÃ: DH-1302-73208
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 901B2
Dung tích gầu: 0.4m3
MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 901B2

MÁY XÚC LẬT CATERPILLAR 901B2

MÃ: DH-00903
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX30
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY XÚC LẬT HITACHI LX30

MÁY XÚC LẬT HITACHI LX30

MÃ: DLA7Z2-00236
MÁY XÚC LẬT KOBELCO LK50Z
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY XÚC LẬT KOBELCO LK50Z

MÁY XÚC LẬT KOBELCO LK50Z

MÃ: DH-00136-73208
MÁY XÚC LẬT FURUKAWA FL304-3
Dung tích gầu: 0.5 m3
MÁY XÚC LẬT FURUKAWA FL304-3

MÁY XÚC LẬT FURUKAWA FL304-3

MÃ: DH-02514-73808
MÁY XÚC LẬT MINI WA40-3
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY XÚC LẬT MINI WA40-3

MÁY XÚC LẬT MINI WA40-3

MÃ: DH-12422-73008
MÁY XÚC LẬT TCM L6
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY XÚC LẬT TCM L6

MÁY XÚC LẬT TCM L6

MÃ: DH-02514
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA50-6
Gầu 0.6 m3,
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA50-6

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA50-6

MÃ: DTKZK-7297
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA75-3
Dung tích gầu: 0.8m3
MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA75-3

MÁY XÚC LẬT KOMATSU WA75-3

MÃ: DH-50459-73508
MÁY XÚC LẬT TCM L9-2
Dung tích gầu: 0.9m3
MÁY XÚC LẬT TCM L9-2

MÁY XÚC LẬT TCM L9-2

MÃ: DH-03895-75008
XÚC LẬT CAO KOMATSU 507
Dung tích gầu: 0.8m3
XÚC LẬT CAO KOMATSU 507

XÚC LẬT CAO KOMATSU 507

MÃ: DMA2Z3-50135
backtop