SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
22-01-2018 17:02:09

MÁY ỦI KOMATSU

MÁY ỦI KOMATSU D20P-6
Công suất 40Hp
MÁY ỦI KOMATSU D20P-6

MÁY ỦI KOMATSU D20P-6

MÃ: DH-66058-73408
MÁY ỦI KOMATSU D20P-5
Công suất 39Ps
MÁY ỦI KOMATSU D20P-5

MÁY ỦI KOMATSU D20P-5

MÃ: DLA7Z2-50952
MÁY ỦI KOMATSU D20P-6(1)
Công suất 40Hp
MÁY ỦI KOMATSU D20P-6(1)

MÁY ỦI KOMATSU D20P-6(1)

MÃ: DH-63172 - 83408
MÁY ỦI KOMATSU D21P-6
Công suất 40Hp
MÁY ỦI KOMATSU D21P-6

MÁY ỦI KOMATSU D21P-6

MÃ: DH-72587-63408
MÁY ỦI KOMATSU D21P-7E
Công suất 40Hp
   
MÁY ỦI KOMATSU D21P-7E

MÁY ỦI KOMATSU D21P-7E

MÃ: DH-78599-63708
MÁY ỦI KOMATSU D31P-16
Công suất 68 Hp
MÁY ỦI KOMATSU D31P-16

MÁY ỦI KOMATSU D31P-16

MÃ: DH-28470-64806
MÁY ỦI KOMATSU D31P-20
Công suất 68 Hp
MÁY ỦI KOMATSU D31P-20

MÁY ỦI KOMATSU D31P-20

MÃ: DH-45578-77508
MÁY ỦI KOMATSU D31P-17
Công suất 68 Hp
MÁY ỦI KOMATSU D31P-17

MÁY ỦI KOMATSU D31P-17

MÃ: DH-32503-64508
MÁY ỦI KOMATSU D20P-6
Công suất 40Hp
MÁY ỦI KOMATSU D20P-6

MÁY ỦI KOMATSU D20P-6

MÃ: DH-71334
MÁY ỦI KOMATSU D21P-8(1)
Công suất 40Hp
MÁY ỦI KOMATSU D21P-8(1)

MÁY ỦI KOMATSU D21P-8(1)

MÃ: DH-83649-64508
MÁY ỦI KOMATSU D20P-7(1)
Công suất 40Hp
MÁY ỦI KOMATSU D20P-7(1)

MÁY ỦI KOMATSU D20P-7(1)

MÃ: DH-78095-83708
MÁY ỦI KOMATSU D41P-6
Công suất 106 Hp
MÁY ỦI KOMATSU D41P-6

MÁY ỦI KOMATSU D41P-6

MÃ: DH-20937-78508
MÁY ỦI KOMATSU D40P
Công suất động cơ: 80 Hp
 
MÁY ỦI KOMATSU D40P

MÁY ỦI KOMATSU D40P

MÃ: DLA4Z4-DP40
MÁY ỦI KOMATSU D65WX-15
Công suất 207 Hp
MÁY ỦI KOMATSU D65WX-15

MÁY ỦI KOMATSU D65WX-15

MÃ: DH-67014-61309
MÁY ỦI KOMATSU D65PX-12
Công suất 190 Hp
MÁY ỦI KOMATSU D65PX-12

MÁY ỦI KOMATSU D65PX-12

MÃ: DH-61068-81309
MÁY ỦI KOMATSU D80A-12
Công suất 180 Hp
MÁY ỦI KOMATSU D80A-12

MÁY ỦI KOMATSU D80A-12

MÃ: DA-14068
MÁY ỦI KOMATSU D39PX-22
Công suất 96 Hp
MÁY ỦI KOMATSU D39PX-22

MÁY ỦI KOMATSU D39PX-22

MÃ: DH-3027-79008
MÁY ỦI KOMATSU D50A-15
Công suất 90 Hp
MÁY ỦI KOMATSU D50A-15

MÁY ỦI KOMATSU D50A-15

MÃ: DVA9Z4-46735
backtop