SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
23-11-2017 22:05:12

MÁY ỦI

MÁY ỦI KOMATSU D20P-6
Công suất 40Hp
MÁY ỦI KOMATSU D20P-6

MÁY ỦI KOMATSU D20P-6

MÃ: DH-66058-73408
MÁY ỦI KOMATSU D20P-5
Công suất 39Ps
MÁY ỦI KOMATSU D20P-5

MÁY ỦI KOMATSU D20P-5

MÃ: DLA7Z2-50952
MÁY ỦI KOMATSU D20P-6(1)
Công suất 40Hp
MÁY ỦI KOMATSU D20P-6(1)

MÁY ỦI KOMATSU D20P-6(1)

MÃ: DH-62625-63408
MÁY ỦI KOMATSU D20P-7
Công suất 40Hp
MÁY ỦI KOMATSU D20P-7

MÁY ỦI KOMATSU D20P-7

MÃ: DH-77234-64208
MÁY ỦI KOMATSU D20P-5(1)
Công suất 39 HP
MÁY ỦI KOMATSU D20P-5(1)

MÁY ỦI KOMATSU D20P-5(1)

MÃ: DH-45635-63208
MÁY ỦI KOMATSU D21P-6
Công suất 40Hp
MÁY ỦI KOMATSU D21P-6

MÁY ỦI KOMATSU D21P-6

MÃ: DH-72587-63408
MÁY ỦI KOMATSU D21P
Công suất 40Hp
MÁY ỦI KOMATSU D21P

MÁY ỦI KOMATSU D21P

MÃ: DH-69204-63408
MÁY ỦI KOMATSU D21P-8
Công suất 40Hp
MÁY ỦI KOMATSU D21P-8

MÁY ỦI KOMATSU D21P-8

MÃ: DH-83294- 64508
MÁY ỦI KOMATSU D21P-7E
Công suất 40Hp
   
MÁY ỦI KOMATSU D21P-7E

MÁY ỦI KOMATSU D21P-7E

MÃ: DH-78599-63708
MÁY ỦI KOMATSU D31P-16
Công suất 68 Hp
MÁY ỦI KOMATSU D31P-16

MÁY ỦI KOMATSU D31P-16

MÃ: DH-28470-64806
MÁY ỦI KOMATSU D31P-20
Công suất 68 Hp
MÁY ỦI KOMATSU D31P-20

MÁY ỦI KOMATSU D31P-20

MÃ: DH-45578-77508
MÁY ỦI KOMATSU D31P-17(1)
Công suất 68 Hp
MÁY ỦI KOMATSU D31P-17(1)

MÁY ỦI KOMATSU D31P-17(1)

MÃ: DH-32324-64808
MÁY ỦI KOMATSU D31P-17
Công suất 68 Hp
MÁY ỦI KOMATSU D31P-17

MÁY ỦI KOMATSU D31P-17

MÃ: DH-32503-64508
MÁY ỦI KOMATSU D40P
Công suất động cơ: 80 Hp
 
MÁY ỦI KOMATSU D40P

MÁY ỦI KOMATSU D40P

MÃ: DLA4Z4-DP40
MÁY ỦI KOMATSU D41P-6
Công suất 106 Hp
MÁY ỦI KOMATSU D41P-6

MÁY ỦI KOMATSU D41P-6

MÃ: DH-20937-78508
MÁY ỦI KOMATSU D41P-6(2)
Công suất 106 Hp
MÁY ỦI KOMATSU D41P-6(2)

MÁY ỦI KOMATSU D41P-6(2)

MÃ: DH-20886-78508
MÁY ỦI KOMATSU D20P-7(1)
Công suất 40Hp
MÁY ỦI KOMATSU D20P-7(1)

MÁY ỦI KOMATSU D20P-7(1)

MÃ: DH-78095-83708
MÁY ỦI KOMATSU D21P-8(1)
Công suất 40Hp
MÁY ỦI KOMATSU D21P-8(1)

MÁY ỦI KOMATSU D21P-8(1)

MÃ: DH-83649-64508
backtop