máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
25-09-2017 07:47:59

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

hl 098.8186.098
MR THAO
Hotline: 0979825514
Skype: kype

MÁY ỦI

Máy ủi D2, KOMATSU D20P-6
Công suất 40Hp
Máy ủi D2, KOMATSU D20P-6

Máy ủi D2, KOMATSU D20P-6

MÃ: DH044-66058
Máy ủi KOMATSU D20P-5
Công suất 39Ps
Máy ủi KOMATSU D20P-5

Máy ủi KOMATSU D20P-5

MÃ: DL037-50952
XE ỦI D2 KOMATSU D20P-6
Công suất 40Hp
XE ỦI D2 KOMATSU D20P-6

XE ỦI D2 KOMATSU D20P-6

MÃ: DH044-62625
Máy ủi D2 KOMATSU D20P-6
Công suất 40Hp
Máy ủi D2 KOMATSU D20P-6  
Máy ủi D2 KOMATSU D20P-6

Máy ủi D2 KOMATSU D20P-6

MÃ: DH044-67664
Máy ủi KOMATSU D20P-7E
Công suất 40Hp
Máy ủi KOMATSU D20P-7E

Máy ủi KOMATSU D20P-7E

MÃ: DH052-80978
Máy ủi KOMATSU D20P-7
Công suất 40Hp
Máy ủi KOMATSU D20P-7

Máy ủi KOMATSU D20P-7

MÃ: DH052-77234
Máy ủi D2 KOMATSU D20P-6
Công suất 40Hp
Máy ủi D2 KOMATSU D20P-6

Máy ủi D2 KOMATSU D20P-6

MÃ: DH045-64463
MÁY ỦI D2 KOMATSU D20P-5
Công suất 39 HP
MÁY ỦI  D2 KOMATSU  D20P-5

MÁY ỦI D2 KOMATSU D20P-5

MÃ: DH042-45635
may ui KOMATSU D21P-6
Công suất 40Hp
may ui KOMATSU D21P-6

may ui KOMATSU D21P-6

MÃ: DH044-72587
XE ỦI KOMATSU D21P-6
Công suất 40Hp
XE ỦI KOMATSU D21P-6

XE ỦI KOMATSU D21P-6

MÃ: DH044-69204
XE ỦI- KOMATSU D21P-8
Công suất 40Hp
XE ỦI- KOMATSU D21P-8

XE ỦI- KOMATSU D21P-8

MÃ: DH055-83294
MÁY ỦI D2 KOMATSU D21P-7E
Công suất 40Hp
   
MÁY ỦI D2 KOMATSU D21P-7E

MÁY ỦI D2 KOMATSU D21P-7E

MÃ: DH047-78599
Máy ủi KOMATSU D21P-7E
Công suất 40Hp
   
Máy ủi KOMATSU D21P-7E

Máy ủi KOMATSU D21P-7E

MÃ: DH047-80395
MÁY ỦI D3- KOMATSU D31P-16
Công suất 68 Hp
MÁY ỦI D3- KOMATSU D31P-16

MÁY ỦI D3- KOMATSU D31P-16

MÃ: DH058-28470
MÁY ỦI D3- KOMATSU D31P-20E
Công suất 71 Hp
MÁY ỦI D3- KOMATSU D31P-20E

MÁY ỦI D3- KOMATSU D31P-20E

MÃ: DH078-47736
MÁY ỦI D3P
Công suất 66 HP
MÁY ỦI D3P

MÁY ỦI D3P

MÃ: DL049-24Y02067
ỦI D3 KOMATSU D31P-20
Công suất 68 Hp
ỦI D3 KOMATSU D31P-20

ỦI D3 KOMATSU D31P-20

MÃ: DH085-45578
MAY UI D3, KOMATSU D31P-17
Công suất 68 Hp
MAY UI D3, KOMATSU D31P-17

MAY UI D3, KOMATSU D31P-17

MÃ: DH058-32324
backtop