SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:18:52

MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP

MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP MITSUBISHI MF60WD
Chiều rộng vệt rải: 6000 mm
MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP MITSUBISHI MF60WD

MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP MITSUBISHI MF60WD

MÃ: DH-03506-51509
MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP SUMITOMO HA60W-2
Chiều rộng vệt rải: 6000 mm
MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP SUMITOMO HA60W-2

MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP SUMITOMO HA60W-2

MÃ: DH140-0229
XE RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP MITSUBISHI MF61D
Chiều rộng vệt rải 6 m.
XE RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP MITSUBISHI MF61D

XE RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP MITSUBISHI MF61D

MÃ: DH-3740-61609
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA CATERPILLAR BG210B
(Chiều rộng vệt rải: 6000 mm)
LIÊN HỆ: 0983839379
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA CATERPILLAR BG210B

MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA CATERPILLAR BG210B

MÃ: COBG210B
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA MITSUBISHI MF40WH
Độ trải rộng 4,5m. Xe hoạt động tốt
LIÊN HỆ 0988186098
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA  MITSUBISHI MF40WH

MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA MITSUBISHI MF40WH

MÃ: CGMF40WH A5FO-4671
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA SUMITOMO HA60W2
Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ 0988186098
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA SUMITOMO HA60W2

MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA SUMITOMO HA60W2

MÃ: CGHA60W2 A60A2-0229
backtop