SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:28:46

MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA

MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH XÍCH MITSUBISHI MF45
Chiều rộng vệt rải: 4500 mm
MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH XÍCH MITSUBISHI MF45

MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH XÍCH MITSUBISHI MF45

MÃ: DH-9154-84008
MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP MITSUBISHI MF60WD
Chiều rộng vệt rải: 6000 mm
MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP MITSUBISHI MF60WD

MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP MITSUBISHI MF60WD

MÃ: DH-03506-51509
MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH XÍCH NIGATA NF95
Chiều rộng vệt rải: 6000 mm
MÁY RẢI  BÊ TÔNG NHỰA BÁNH XÍCH NIGATA NF95

MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH XÍCH NIGATA NF95

MÃ: DH075-01613
MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH XÍCH MITSUBISHI MF61
Chiều rộng vệt rải: 6000 mm
MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA  BÁNH XÍCH MITSUBISHI MF61

MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH XÍCH MITSUBISHI MF61

MÃ: DH-08835-51809
MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP SUMITOMO HA60W-2
Chiều rộng vệt rải: 6000 mm
MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP SUMITOMO HA60W-2

MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP SUMITOMO HA60W-2

MÃ: DH140-0229
XE RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP MITSUBISHI MF61D
Chiều rộng vệt rải 6 m.
XE RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP MITSUBISHI MF61D

XE RẢI BÊ TÔNG NHỰA BÁNH LỐP MITSUBISHI MF61D

MÃ: DH-3740-61609
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA MITSUBISHI -MF60D
Độ trải rộng 6m.
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA MITSUBISHI -MF60D

MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA MITSUBISHI -MF60D

MÃ: DH-08554-51409
MÁY RẢI BÊ TÔNG NHƯẠ BLAW KNOX PF5510-2
Chiều rộng vệt rải: 5000 mm
MÁY RẢI  BÊ TÔNG NHƯẠ BLAW KNOX PF5510-2

MÁY RẢI BÊ TÔNG NHƯẠ BLAW KNOX PF5510-2

MÃ: DH-30103-58508
MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BLAW KNOX PF5510-8
Chiều rộng vệt rải: 5000 mm
MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BLAW KNOX PF5510-8

MÁY RẢI BÊ TÔNG NHỰA BLAW KNOX PF5510-8

MÃ: DH-102857-58508
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA CATERPILLAR BG210B
(Chiều rộng vệt rải: 6000 mm)
LIÊN HỆ: 0983839379
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA CATERPILLAR BG210B

MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA CATERPILLAR BG210B

MÃ: COBG210B
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA BLAW-KNOX PF-6610
(Chiều rộng vệt rải: 6000 mm)
LIÊN HỆ: 0988186098 
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA BLAW-KNOX PF-6610

MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA BLAW-KNOX PF-6610

MÃ: CO PF-6610
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA VOGELE 2219T
(Chiều rộng vệt rải: 6000 mm)
LIÊN HỆ: 0988186098 
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA VOGELE 2219T

MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA VOGELE 2219T

MÃ: CO 2219T
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA SUMITOMO HA45CII
(Chiều rộng vệt rải: 4500 mm)
(ĐÃ BÁN)
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA SUMITOMO HA45CII

MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA SUMITOMO HA45CII

MÃ: CG HA45CII 45580
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA DEMAG 140CS
(Chiều rộng vệt rải: 6000 mm)
ĐÃ BÁN 
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA DEMAG 140CS

MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA DEMAG 140CS

MÃ: BL140CS 29040
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA BLAW-KNOW PF-5510
LIÊN HỆ 0988186098 
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA BLAW-KNOW PF-5510

MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA BLAW-KNOW PF-5510

MÃ: CGPF-5510 551027-08
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA MITSUBISHI MF45H
Độ trải rộng 4,5m. Xe hoạt động tốt
LIÊN HỆ 0988186098
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA MITSUBISHI MF45H

MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA MITSUBISHI MF45H

MÃ: CGMF45H A8A01023
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA MITSUBISHI MF40WH
Độ trải rộng 4,5m. Xe hoạt động tốt
LIÊN HỆ 0988186098
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA  MITSUBISHI MF40WH

MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA MITSUBISHI MF40WH

MÃ: CGMF40WH A5FO-4671
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA MITSUBISHI MF61D
Chiều rộng vệt rải 6 m.
LIÊN HỆ 0988186098
MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA MITSUBISHI MF61D

MÁY RẢI THẢM BÊ TÔNG NHỰA MITSUBISHI MF61D

MÃ: CGMF61D A5N0 8631
backtop