máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
25-09-2017 07:47:38

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

hl 098.8186.098
MR THAO
Hotline: 0979825514
Skype: kype

MÁY ĐÀO SUMITOMO

MÁY ĐÀO MINI SUMITOMO SH30J
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO MINI SUMITOMO SH30J

MÁY ĐÀO MINI SUMITOMO SH30J

MÃ: DH280-0222
MÁY ĐÀO SUMITOMO S90FX
Gấu 0.08 m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO S90FX

MÁY ĐÀO SUMITOMO S90FX

MÃ: DA- 090FX-5225
MÁY ĐÀO SUMITOMO S160F
Dung tích gầu: 0.25 m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO S160F

MÁY ĐÀO SUMITOMO S160F

MÃ: DS-160FB-5474
MÀY ĐÀO SUMITOMO S160F
Dung tích gầu: 0.25 m3
MÀY ĐÀO SUMITOMO S160F

MÀY ĐÀO SUMITOMO S160F

MÃ: DS-160FB-5983
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH60
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH60

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH60

MÃ: DH058-2037
MÁY ĐÀO SUMITOMO S160F2
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO S160F2

MÁY ĐÀO SUMITOMO S160F2

MÃ: DS-160B2-5850
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH75U-2
Dung tích gầu: 0.28m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH75U-2

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH75U-2

MÃ: DA-075U2-1670
MÁY ĐÀO MINI SUMITOMO SH75U-2
Dung tích gầu: 0.28m3
MÁY ĐÀO MINI SUMITOMO SH75U-2

MÁY ĐÀO MINI SUMITOMO SH75U-2

MÃ: DH047-1369
MÁY ĐÀO SUMOTOMO SH75UU-2
Dung tích gầu: 0.28m3
MÁY ĐÀO SUMOTOMO SH75UU-2

MÁY ĐÀO SUMOTOMO SH75UU-2

MÃ: DH048-1563
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH SUMITOMO SH75XU-2
Dung tích gầu: 0.28m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH SUMITOMO SH75XU-2

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH SUMITOMO SH75XU-2

MÃ: DH050-1155
MÁY ĐÀO SUMITOMO S260F2
(Dung tích gầu: 0.4 m3)
MÁY ĐÀO SUMITOMO S260F2

MÁY ĐÀO SUMITOMO S260F2

MÃ: DS103-260F2-7624
MÁY ĐÀO SUMITOMO S260F2
(Dung tích gầu: 0.4 m3)
MÁY ĐÀO SUMITOMO S260F2

MÁY ĐÀO SUMITOMO S260F2

MÃ: DS096-260F2-6916
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH SUMITOMO S265F2
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH SUMITOMO S265F2

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH SUMITOMO S265F2

MÃ: DS-265F2-8099
MÁY ĐÀO SUMITOMO S265F2
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO S265F2

MÁY ĐÀO SUMITOMO S265F2

MÃ: DS-265F2-6554
MÁY ĐÀO SUMITOMO S265F
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO S265F

MÁY ĐÀO SUMITOMO S265F

MÃ: DS-265FA-5423
MÁY XÚC SUMITOMO S265F2
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY XÚC SUMITOMO S265F2

MÁY XÚC SUMITOMO S265F2

MÃ: DS-265F2-5214
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH120
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH120

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH120

MÃ: DH080-2076
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH120(1)
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH120(1)

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH120(1)

MÃ: DS-12002-1111
backtop