máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
25-09-2017 07:56:21

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

hl 098.8186.098
MR THAO
Hotline: 0979825514
Skype: kype

MÁY ĐÀO MITSUBISHI

Máy đào MITSUBISHI MM15
Dung tích gầu: 0.05m3
Máy đào MITSUBISHI MM15

Máy đào MITSUBISHI MM15

MÃ: DH025-00825
Máy đào MITSUBISHI ME20
Dung tích gầu: 0.06m3
Máy đào MITSUBISHI ME20

Máy đào MITSUBISHI ME20

MÃ: DA-E3E00103
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20T
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20T

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20T

MÃ: DH026-00109
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30SR
Dung tích gầu: 0.08 m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30SR

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30SR

MÃ: DH027-00642
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30SR
Dung tích gầu: 0.08 m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30SR

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30SR

MÃ: DH026-01109
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM40SR-3
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM40SR-3

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM40SR-3

MÃ: DH-00258
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20CR
Dung tích gầu: 0.1m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20CR

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20CR

MÃ: DH-00991
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM35B
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM35B

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM35B

MÃ: DA-E7F00326
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30CR-2
Dung tích gầu: 0.1m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30CR-2

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30CR-2

MÃ: DH029-01021
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MRX30
Dung tích gầu: 0.12m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MRX30

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MRX30

MÃ: DA-E1D00227
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30SR-3
Dung tích gầu: 0.8m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30SR-3

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30SR-3

MÃ: DH028-00376
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM57SR
Dung tích gầu: 0.22 m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM57SR

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM57SR

MÃ: DH038-00259
Máy Đào MITSUBISHI MM30B
Hoat Động Tốt
ĐÃ BÁN
Máy Đào MITSUBISHI MM30B

Máy Đào MITSUBISHI MM30B

MÃ: VIMM30B
Máy Đào MITSUBISHI MM30B
Hoat Động Tốt
ĐÃ BÁN
Máy Đào MITSUBISHI MM30B

Máy Đào MITSUBISHI MM30B

MÃ: BUMM30B E8F00849
Máy đào MITSUBISHI MX55
Hoạt động tốt
LIÊN HỆ 0988186098
Máy đào MITSUBISHI MX55

Máy đào MITSUBISHI MX55

MÃ: CGMX55 E9D00271
Máy Đào MITSUBISHI MM57SR
Gấu 0.22 m3, Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ: 0988186098
Máy Đào MITSUBISHI MM57SR

Máy Đào MITSUBISHI MM57SR

MÃ: BUMM57SR E7H00252
backtop