SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
23-11-2017 22:03:28

MÁY ĐÀO KOMATSU

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC12UU-2E
Dung tích gầu: 0.06m3
MÁY ĐÀO MINI  KOMATSU PC12UU-2E

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC12UU-2E

MÃ: DH-5943-81458
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2
Gầu 0.07 m3,
MÁY ĐÀO MINI  KOMATSU PC28UU-2

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2

MÃ: DH-11111
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO MINI  KOMATSU PC28UU

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU

MÃ: DH-11139-81658
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2

MÃ: DH-7216-81658
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2 (1)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2 (1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2 (1)

MÃ: DH-9358-81608
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MINI  KOMATSU PC28UU-2

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2

MÃ: DH-9945
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E
Gầu 0.08 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E

MÃ: DH-12086-81658
MÁY ĐÀO 01 KOMATSU PC28UU-2E
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO 01 KOMATSU PC28UU-2E

MÁY ĐÀO 01 KOMATSU PC28UU-2E

MÃ: DH-12206-81658
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E

MÃ: DH-12740-81658
MÁY ĐÀO 007 MINI PC28UU-2E
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO 007 MINI PC28UU-2E

MÁY ĐÀO 007 MINI PC28UU-2E

MÃ: DH-13197-81758
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2E
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2E

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2E

MÃ: DH-13342-81658
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-2E
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-2E

MÁY ĐÀO MINI PC28UU-2E

MÃ: DH-13847
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3

MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3

MÃ: DH-30427-82058
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3

MÃ: DH-30649-82058
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3

MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3

MÃ: DH-30668
XE CUỐC PC28UU-3
Dung tích gầu: 0.08m3
XE CUỐC PC28UU-3

XE CUỐC PC28UU-3

MÃ: DH-32629-82058
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30UU-3(2)
Dung tích gầu: 0.09 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30UU-3(2)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC30UU-3(2)

MÃ: DH-11026
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1(1)
Dung tích gầu: 0.09m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1(1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1(1)

MÃ: DLA6Z2-10178
backtop