máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
25-09-2017 07:56:07

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

hl 098.8186.098
MR THAO
Hotline: 0979825514
Skype: kype

MÁY ĐÀO KOMATSU

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC12UU-2E
Dung tích gầu: 0.06m3
MÁY ĐÀO MINI  KOMATSU PC12UU-2E

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC12UU-2E

MÃ: DH025-5943
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH PC20
Dung tích gầu: 0.06m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH PC20

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH PC20

MÃ: DS-3750
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2
Gầu 0.07 m3,
MÁY ĐÀO MINI  KOMATSU PC28UU-2

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2

MÃ: DH-11111
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH MINI KOMATSU PC27R-8
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH MINI KOMATSU PC27R-8

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH MINI KOMATSU PC27R-8

MÃ: DA-10488
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO MINI  KOMATSU PC28UU

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU

MÃ: DH027-11139
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2

MÃ: DH270-7216
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2 (1)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2 (1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2 (1)

MÃ: DH270-9358
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MINI  KOMATSU PC28UU-2

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2

MÃ: DH-9945
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2E
GÀU 0,08M3
MÁY ĐÀO MINI  KOMATSU PC28UU-2E

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2E

MÃ: DH-10993
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E
Gầu 0.08 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E

MÃ: DH027-12086
DAO 01 MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2E
Dung tích gầu: 0.08m3
DAO 01 MÁY ĐÀO MINI  KOMATSU PC28UU-2E

DAO 01 MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2E

MÃ: DH027-12206
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E

MÃ: DH027-12740
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-2E
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-2E

MÁY ĐÀO MINI PC28UU-2E

MÃ: DH028-13197
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2E
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2E

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC28UU-2E

MÃ: DH027-13342
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-2E
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-2E

MÁY ĐÀO MINI PC28UU-2E

MÃ: DH-13847
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO  MINI PC28UU-3

MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3

MÃ: DH031-30427
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3

MÃ: DH031-30649
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO  MINI PC28UU-3

MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3

MÃ: DH031-30959
backtop