máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
25-09-2017 07:48:55

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

hl 098.8186.098
MR THAO
Hotline: 0979825514
Skype: kype

MÁY ĐÀO HITACHI

MÁY ĐÀO MINI HITACHI EX20UR-2
Dung tích gầu: 0.06m3
MÁY ĐÀO MINI HITACHI EX20UR-2

MÁY ĐÀO MINI HITACHI EX20UR-2

MÃ: DH-01264
MÁY ĐẢO MINI HITACHI EX30UR
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐẢO MINI HITACHI EX30UR

MÁY ĐẢO MINI HITACHI EX30UR

MÃ: DH-00517
MÁY ĐẢO MINI HITACHI EX30UR
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐẢO MINI HITACHI EX30UR

MÁY ĐẢO MINI HITACHI EX30UR

MÃ: DH-03137
MÁY ĐÀO MINI HITACHI ZX35U-2
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MINI HITACHI ZX35U-2

MÁY ĐÀO MINI HITACHI ZX35U-2

MÃ: DH040-10779
MÁY ĐẢO MINI HITACHI EX50URG
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY ĐẢO MINI HITACHI EX50URG

MÁY ĐẢO MINI HITACHI EX50URG

MÃ: DH-01031
MÁY ĐÀO HITACHI ZX55UR
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX55UR

MÁY ĐÀO HITACHI ZX55UR

MÃ: DH050-10784
MÁY ĐÀO HITACHI EX60
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX60

MÁY ĐÀO HITACHI EX60

MÃ: DS-16601
MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO  HITACHI EX75UR

MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR

MÃ: DH052-5797
MÁY ĐÀO HITACHI UH025-7
Dung tích gầu 0.25 m3
MÁY ĐÀO HITACHI UH025-7

MÁY ĐÀO HITACHI UH025-7

MÃ: DS-5910
MÁY ĐÀO 025 HITACHI EX75UR
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO 025 HITACHI EX75UR

MÁY ĐÀO 025 HITACHI EX75UR

MÃ: DH050-7575
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH EX60-3
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH EX60-3

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH EX60-3

MÃ: DS-10S-42656
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH UH25-7
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH UH25-7

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH UH25-7

MÃ: DS-8155
MÁY ĐÀO HITACHI UH25-7
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO HITACHI UH25-7

MÁY ĐÀO HITACHI UH25-7

MÃ: DS-104-5910
MÁY ĐÀO HITACHI UH25-7
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO HITACHI UH25-7

MÁY ĐÀO HITACHI UH25-7

MÃ: DS-725-3833
MÁY ĐÀO 03 HITACHI EX60-5
(Dung tích gầu: 0.28 m3)
MÁY ĐÀO  03 HITACHI EX60-5

MÁY ĐÀO 03 HITACHI EX60-5

MÃ: DH068-53214
MÁY ĐÀO HITACHI EX90L-5
Dung tích gầu: 0.35m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX90L-5

MÁY ĐÀO HITACHI EX90L-5

MÃ: DH070-55343
MÁY ĐÀO HITACHI ZX125US
Dung tích gầu: 0.35m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX125US

MÁY ĐÀO HITACHI ZX125US

MÃ: DH095-10196
MÁY ĐÀO HITACHI EX100
Dung tích gầu: 0.4m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX100

MÁY ĐÀO HITACHI EX100

MÃ: DH078-22038
backtop