SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
23-11-2017 22:03:21

MÁY ĐÀO HITACHI

MÁY ĐÀO MINI HITACHI EX30UR
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MINI HITACHI EX30UR

MÁY ĐÀO MINI HITACHI EX30UR

MÃ: DH-00517-81658
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(1)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(1)

MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(1)

MÃ: DH-03137-81659
MÁY ĐÀO MINI HITACHI ZX35U-2
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MINI HITACHI ZX35U-2

MÁY ĐÀO MINI HITACHI ZX35U-2

MÃ: DH-10779-83008
MÁY ĐÀO HITACHI EX35
Dung tích gầu: 0.13 m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX35

MÁY ĐÀO HITACHI EX35

MÃ: DLA5Z2-01339
MÁY ĐẢO HITACHI EX50URG
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY ĐẢO HITACHI EX50URG

MÁY ĐẢO HITACHI EX50URG

MÃ: DH-01031- 82708
MÁY ĐÀO HITACHI ZX55UR
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX55UR

MÁY ĐÀO HITACHI ZX55UR

MÃ: DH-10784-84008
MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR

MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR

MÃ: DH- 5797-84208
MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR

MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR

MÃ: DH- 7575-84008
XE ĐÀO HITACHI EX75UR
Dung tích gầu: 0.25m3
XE ĐÀO HITACHI EX75UR

XE ĐÀO HITACHI EX75UR

MÃ: DH-5842-83608
MÁY ĐÀO HITACHI EX60-5
(Dung tích gầu: 0.28 m3)
MÁY ĐÀO HITACHI EX60-5

MÁY ĐÀO HITACHI EX60-5

MÃ: DH- 53214-85808
MÁY ĐÀO HITACHI ZX125US
Dung tích gầu: 0.35m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX125US

MÁY ĐÀO HITACHI ZX125US

MÃ: DH-10196-88508
MÁY ĐÀO HITACHI EX120-5
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX120-5

MÁY ĐÀO HITACHI EX120-5

MÃ: DH-02751
MÁY ĐÀO HITACHI EX120-5E
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX120-5E

MÁY ĐÀO HITACHI EX120-5E

MÃ: DH- 57233-88208
MÁY ĐÀO HITACHI EX120(1)
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX120(1)

MÁY ĐÀO HITACHI EX120(1)

MÃ: DH- 24837-88508
MÁY ĐÀO HITACHI EX120(3)
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX120(3)

MÁY ĐÀO HITACHI EX120(3)

MÃ: DH- 25879-88508
MÁY ĐÀO HITACHI EX120
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX120

MÁY ĐÀO HITACHI EX120

MÃ: DH- 25712-88508
MÁY ĐÀO HITACHI EX120-5
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX120-5

MÁY ĐÀO HITACHI EX120-5

MÃ: DH- 57406-87808
MÁY ĐÀO HITACHI ZX135USR
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX135USR

MÁY ĐÀO HITACHI ZX135USR

MÃ: DH-66778-88208
backtop