máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
25-09-2017 07:53:20

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

hl 098.8186.098
MR THAO
Hotline: 0979825514
Skype: kype

MÁY ĐÀO HÀN QUỐC

Máy đào DOOSAN SOLAR55VG
(Dung tích gầu: 0.2 m3)
(ĐÃ BÁN)
Máy đào DOOSAN SOLAR55VG

Máy đào DOOSAN SOLAR55VG

MÃ: CRSL55VG 20895
Máy đào DEAWOO SOLAR50
(Dung tích gầu: 0.2 m3)
ĐÃ BÁN
Máy đào DEAWOO SOLAR50

Máy đào DEAWOO SOLAR50

MÃ: CRSL50 6357
Máy đào HYUNDAI RB2000LC-2
Hoạt động tốt
ĐÃ BÁN
Máy đào HYUNDAI RB2000LC-2

Máy đào HYUNDAI RB2000LC-2

MÃ: CRRB2000LC-2 10838
Máy đào HYUNDAI HX-80
(Dung tích gầu: 0.8 m3)
(ĐÃ BÁN) 
Máy đào HYUNDAI HX-80

Máy đào HYUNDAI HX-80

MÃ: CRHX-80 0309
Máy đào HYUNDAI RB2000LC-2
Hoạt động tốt
ĐÃ BÁN
Máy đào HYUNDAI RB2000LC-2

Máy đào HYUNDAI RB2000LC-2

MÃ: CRRB2000LC-2 0611
Máy đào DOOSAN SL220LC-3
0.8m3
ĐÃ BÁN
Máy đào DOOSAN SL220LC-3

Máy đào DOOSAN SL220LC-3

MÃ: CRSL220LC-3 0695
Máy đào DAEWOO SOLAR220LC-III
(Dung tích gầu: 0.9 m3)
ĐÃ BÁN 
Máy đào DAEWOO SOLAR220LC-III

Máy đào DAEWOO SOLAR220LC-III

MÃ: CZSLSL220LC-III
Máy đào HYUNDAI ROBEX2200LC-3
(Dung tích gầu: 0.9 m3)
ĐÃ BÁN
Máy đào HYUNDAI ROBEX2200LC-3

Máy đào HYUNDAI ROBEX2200LC-3

MÃ: CZROBEX2200LC-3 10164
Máy đào DEAWOO SOLAR220LC-III
(Dung tích gầu: 0.9 m3)
ĐÃ BÁN
Máy đào DEAWOO SOLAR220LC-III

Máy đào DEAWOO SOLAR220LC-III

MÃ: CRSL220LV-III
Máy đào HYUNDAI ROBEX2200LC-3
(Dung tích gầu: 0.9 m3)
ĐÃ BÁN
Máy đào HYUNDAI ROBEX2200LC-3

Máy đào HYUNDAI ROBEX2200LC-3

MÃ: CRRB2200LC-3 10288
Máy đào HYUNDAI RB2200LC-3
Hoạt động tốt
ĐÃ BÁN
Máy đào HYUNDAI RB2200LC-3

Máy đào HYUNDAI RB2200LC-3

MÃ: CRRB2200LC-3 10110
Máy đào HYUNDAI RB2900LC-7
Hoạt động tốt
ĐÃ BÁN
Máy đào HYUNDAI RB2900LC-7

Máy đào HYUNDAI RB2900LC-7

MÃ: CRRB2900LC-7 21311
Máy đào HYUNDAI RB2900LC-7
Hoạt động tốt
ĐÃ BÁN
Máy đào HYUNDAI RB2900LC-7

Máy đào HYUNDAI RB2900LC-7

MÃ: CRRB2900LC-7 10462
Máy đào HYUNDAI ROBEX 2900LC-7
(Dung tích gầu: 1.1 m3)
ĐÃ BÁN 
Máy đào HYUNDAI ROBEX 2900LC-7

Máy đào HYUNDAI ROBEX 2900LC-7

MÃ: CZ2900LC-7 10879
Máy đào DEAWOO SL290LC-V
(Dung tích gầu: 1.1 m3)
(ĐÃ BÁN)
Máy đào DEAWOO SL290LC-V

Máy đào DEAWOO SL290LC-V

MÃ: CRSL290LC-V 0530
Máy đào DEAWOO SL290LC-V
(Dung tích gầu: 1.1 m3)
(ĐÃ BÁN)
Máy đào DEAWOO SL290LC-V

Máy đào DEAWOO SL290LC-V

MÃ: CRSL290LC-V 1328
Máy đào HYUNDAI ROBEX2900LC-7
(Dung tích gầu: 1.1 m3)
(ĐÃ BÁN) 
Máy đào HYUNDAI ROBEX2900LC-7

Máy đào HYUNDAI ROBEX2900LC-7

MÃ: CRRB2900LC-7 10296
Máy đào HYUNDAI ROBEX2900LC-7
(Dung tích gầu: 1.1 m3)
(ĐÃ BÁN) 
Máy đào HYUNDAI ROBEX2900LC-7

Máy đào HYUNDAI ROBEX2900LC-7

MÃ: CRRBX2900LC-7 10030
backtop