SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 18:12:19

MÁY ĐÀO YANMAR

Máy Đào YANMAR VIO30-2
Dung tích gầu: 0.09m3
Máy Đào YANMAR VIO30-2

Máy Đào YANMAR VIO30-2

MÃ: DLKZK-55278
MÁY ĐÀO YANMAR B37
Dung tích gầu: 0.1m3
MÁY ĐÀO YANMAR B37

MÁY ĐÀO YANMAR B37

MÃ: DLA9Z1-112613
MÁY ĐÀO YAMAR B2U
Dung tích gầu: 0.06 m3
MÁY ĐÀO YAMAR B2U

MÁY ĐÀO YAMAR B2U

MÃ: DH-0617B-81458
MÁY ĐÀO YANMAR VIO04
Dung tích gầu: 0.14m3
MÁY ĐÀO YANMAR VIO04

MÁY ĐÀO YANMAR VIO04

MÃ: DH-5110B-82608
MÁY ĐÀO YANMAR B6U
Dung tích gầu: 0.22m3
MÁY ĐÀO YANMAR B6U

MÁY ĐÀO YANMAR B6U

MÃ: DH-0642B-83508
Máy đào YANMAR YB10
Hoạt Động Tốt
ĐÃ BÁN
Máy đào YANMAR YB10

Máy đào YANMAR YB10

MÃ: HNYB10 01093
MÁY ĐÀO YANMAR YB10
MÁY ĐÀO YANMAR YB10

MÁY ĐÀO YANMAR YB10

MÃ: HNYB10 10792
Máy đào YANMAR YB301
GÀU 0,07M3 XE HOẠT ĐỘNG TỐT
ĐÃ BÁN
Máy đào YANMAR YB301

Máy đào YANMAR YB301

MÃ: CGYB301 20721
Máy đào YANMAR YB301U
GÀU 0,07 M3 XE HOẠT ĐỘNG TỐT.
ĐÃ BÁN
Máy đào YANMAR YB301U

Máy đào YANMAR YB301U

MÃ: CGYB301U 02205
Máy đào YANMAR YB301UZ
Hoạt Động Tốt
ĐÃ BÁN
Máy đào YANMAR YB301UZ

Máy đào YANMAR YB301UZ

MÃ: TLYB301UZ
Máy đào YANMAR B27-2A
Hoạt động tốt
ĐÃ BÁN
Máy đào YANMAR B27-2A

Máy đào YANMAR B27-2A

MÃ: BBB27-2A 51209
Máy đào YANMAR B27
XE HOẠT ĐỘNG TỐT
ĐÃ BÁN
Máy đào YANMAR B27

Máy đào YANMAR B27

MÃ: CGB27 10687B
Máy đào YANMAR N22-1
XE HOẠT ĐỘNG TỐT
ĐÃ BÁN
Máy đào YANMAR N22-1

Máy đào YANMAR N22-1

MÃ: CGN22-1 206083
Máy đào YANMAR YB351
XE HOẠT ĐỘNG TỐT
ĐÃ BÁN
Máy đào YANMAR YB351

Máy đào YANMAR YB351

MÃ: CGYB351 10551
Máy đào YANMAR YB271UZ
GÀU 0,07M3 XE HOẠT ĐỘNG TỐT
ĐÃ BÁN
Máy đào  YANMAR YB271UZ

Máy đào YANMAR YB271UZ

MÃ: CGYB271UZ 11616B
MÁY ĐÀO MINI YANMAR VIO40-2
Dung tích gầu: 0.14m3
MÁY ĐÀO MINI YANMAR VIO40-2

MÁY ĐÀO MINI YANMAR VIO40-2

MÃ: DH-21645B
MÁY ĐÀO YAMAR B7U
Dung tích gầu: 0.28m3
MÁY ĐÀO YAMAR B7U

MÁY ĐÀO YAMAR B7U

MÃ: DH-0569B-83708
backtop