SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:17:48

MÁY ĐÀO SUMITOMO

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J

MÃ: DH-0298
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J

MÃ: DH-0222-81758
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH60
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH60

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH60

MÃ: DH-2037-84808
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH75U-2(3)
Dung tích gầu: 0.28m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH75U-2(3)

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH75U-2(3)

MÃ: DH-11244-83508
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH75XU-2
Dung tích gầu: 0.28m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH75XU-2

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH75XU-2

MÃ: DH-1155-84008
MÁY ĐÀO MINI SUMITOMO SH75UU-2
Dung tích gầu: 0.28m3
MÁY ĐÀO MINI SUMITOMO SH75UU-2

MÁY ĐÀO MINI SUMITOMO SH75UU-2

MÃ: DH-1563-83808
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH75U-2(1)
Dung tích gầu: 0.28m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH75U-2(1)

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH75U-2(1)

MÃ: DH-1369-83708
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH200-3(1)
Dung tích gầu: 0.8m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH200-3(1)

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH200-3(1)

MÃ: DH-3291-81209
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH350HD
Dung tích gầu: 1.4m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH350HD

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH350HD

MÃ: DH-1167-81309
MÁY ĐÀO SUMITOMO S90FX
Gấu 0.08 m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO S90FX

MÁY ĐÀO SUMITOMO S90FX

MÃ: DA- 090FX-5225
Máy đào SUMITOMO SH65U
Hoạt Động Tốt
ĐÃ BÁN
Máy đào SUMITOMO SH65U

Máy đào SUMITOMO SH65U

MÃ: TLSH65U
MÁY ĐÀO SUMITOMO S160F
Dung tích gầu: 0.25 m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO S160F

MÁY ĐÀO SUMITOMO S160F

MÃ: DS-160FB-5474
Máy đào SUMITOMO S160E
(Dung tích gầu: 0.25 m3)
(ĐÃ BÁN) 
Máy đào SUMITOMO S160E

Máy đào SUMITOMO S160E

MÃ: BUS160E 160EA-2551
MÀY ĐÀO SUMITOMO S160F(1)
Dung tích gầu: 0.25 m3
MÀY ĐÀO SUMITOMO S160F(1)

MÀY ĐÀO SUMITOMO S160F(1)

MÃ: DS-160FB-5983
MÁY ĐÀO SUMITOMO S160F2
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO S160F2

MÁY ĐÀO SUMITOMO S160F2

MÃ: DS-160B2-5850
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH75U-2
Dung tích gầu: 0.28m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH75U-2

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH75U-2

MÃ: DA-075U2-1670
Máy đào SUMITOMO SH60
Hoat Động Tốt
ĐÃ BÁN
Máy đào SUMITOMO SH60

Máy đào SUMITOMO SH60

MÃ: BUSH60 2006
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH60
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH60

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH60

MÃ: BUSH60 1292
backtop