SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
18-10-2018 22:42:18

MÁY ĐÀO MITSUBISHI

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20SR
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20SR

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20SR

MÃ: DH-00832
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20SR
Dung tích gầu: 0.07 M3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20SR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20SR

MÃ: DH-00621-81258
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20CR(1)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20CR(1)

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20CR(1)

MÃ: DH-00991-81558
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40SR-3
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40SR-3

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40SR-3

MÃ: DH-00258
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM35B
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM35B

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM35B

MÃ: DA-E7F00326
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MRX30
Dung tích gầu: 0.12m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MRX30

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MRX30

MÃ: DA-E1D00227
Máy Đào MITSUBISHI MM30B
Hoat Động Tốt
ĐÃ BÁN
Máy Đào MITSUBISHI MM30B

Máy Đào MITSUBISHI MM30B

MÃ: VIMM30B
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30B
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30B

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30B

MÃ: BUMM30B E8F00849
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM57SR
Dung tích gầu: 0.22 m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM57SR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM57SR

MÃ: DH038-00259
Máy đào MITSUBISHI MX55
Hoạt động tốt
LIÊN HỆ 0988186098
Máy đào MITSUBISHI MX55

Máy đào MITSUBISHI MX55

MÃ: CGMX55 E9D00271
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM57SR
Dung tích gầu: 0.22m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM57SR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM57SR

MÃ: BUMM57SR E7H00252
backtop