SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
22-01-2018 16:54:48

MÁY ĐÀO MITSUBISHI

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20SR
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20SR

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20SR

MÃ: DH-00832
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20SR
Dung tích gầu: 0.07 M3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20SR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20SR

MÃ: DH-00621-81258
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20CR(1)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20CR(1)

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20CR(1)

MÃ: DH-01254-81608
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20T
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20T

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20T

MÃ: DH-00109-81608
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3

MÃ: DH-00350
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM25T
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM25T

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM25T

MÃ: DLA7Z1-00129
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR(1)
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR(1)

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR(1)

MÃ: DH-00626
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30SR
Dung tích gầu: 0.08 m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30SR

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30SR

MÃ: DH-01109-81558
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR
Dung tích gầu: 0.08 m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR

MÃ: DH-00642-81708
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR-2
Dung tích gầu: 0.1 m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR-2

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR-2

MÃ: DH-00705
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20CR
Dung tích gầu: 0.1m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20CR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20CR

MÃ: DH-00991--81558
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR

MÃ: DH-00353
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR(1)
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR(1)

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR(1)

MÃ: DH-00394-82308
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR

MÃ: DH-00165-82308
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR-2(1)
Dung tích gầu: 0.1m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR-2(1)

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR-2(1)

MÃ: DH-01021-81908
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40SR
Dung tích gầu: 0.14m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40SR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40SR

MÃ: DH-00416-82208
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM45B
Dung tích gầu: 0.14 m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM45B

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM45B

MÃ: DLA3Z3-01304
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3
Dung tích gầu: 0.8m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3

MÃ: DH-00376-81758
backtop