SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:54:32

MÁY ĐÀO KUBOTA

MÁY ĐÀO KUBOTA U20
Dung tích gầu: 0.055m3
MÁY ĐÀO KUBOTA U20

MÁY ĐÀO KUBOTA U20

MÃ: DH-12788-81508
MÁY ĐÀO MINI KUBOTA U20
Dung tích gầu: 0.055m3
MÁY ĐÀO MINI KUBOTA U20

MÁY ĐÀO MINI KUBOTA U20

MÃ: DH-11054-81508
MÁY ĐÀO KUBOTA RX303(1)
Dung tích gầu: 0.09m3
MÁY ĐÀO KUBOTA RX303(1)

MÁY ĐÀO KUBOTA RX303(1)

MÃ: DH-40259-82058
MÁY ĐÀO KUBOTA RX303
Dung tích gầu: 0.09m3
MÁY ĐÀO KUBOTA RX303

MÁY ĐÀO KUBOTA RX303

MÃ: DH-40259-82058
MÁY ĐÀO MINI KUBOTA RX-303(2)
Dung tích gầu: 0.09m3
MÁY ĐÀO MINI KUBOTA RX-303(2)

MÁY ĐÀO MINI KUBOTA RX-303(2)

MÃ: DH-10721-82158
MÁY ĐÀO MINI KUBOTA RX303
Dung tích gầu: 0.09 m3
MÁY ĐÀO MINI KUBOTA RX303

MÁY ĐÀO MINI KUBOTA RX303

MÃ: DH-10721-82158
MÁY ĐÀO KUBOTA RX303(1)
Dung tích gầu: 0.09 m3
MÁY ĐÀO KUBOTA RX303(1)

MÁY ĐÀO KUBOTA RX303(1)

MÃ: DH-10646-82058
MÁY ĐÀO KUBOTA U30-3
Gầu 0.09m3
MÁY ĐÀO KUBOTA U30-3

MÁY ĐÀO KUBOTA U30-3

MÃ: DLA5Z2-0900
MÁY ĐÀO KUBOTA RX-303
Dung tích gầu: 0.09 m3
MÁY ĐÀO KUBOTA RX-303

MÁY ĐÀO KUBOTA RX-303

MÃ: DH-10131-82158
MÁY ĐÀO KUBOTA K040
Dung tích gầu: 0.14 m3
MÁY ĐÀO KUBOTA K040

MÁY ĐÀO KUBOTA K040

MÃ: DLA1Z3-11432
Máy đào KUBOTA KH8
Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ 0988186098
Máy đào KUBOTA KH8

Máy đào KUBOTA KH8

MÃ: CGKH8 10863
MÁY ĐÀO KUBOTA RX501
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO KUBOTA RX501

MÁY ĐÀO KUBOTA RX501

MÃ: DH033-10367
MÁY ĐÀO MINI KUBOTA RX501
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO MINI KUBOTA RX501

MÁY ĐÀO MINI KUBOTA RX501

MÃ: DH033-10250
MÁY ĐÀO KUBOTA RX301
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO KUBOTA RX301

MÁY ĐÀO KUBOTA RX301

MÃ: DA-11261
MÁY ĐÀO KUBOTA U30
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO KUBOTA U30

MÁY ĐÀO KUBOTA U30

MÃ: DH-11512-81808
Máy Đào KUBOTA RX-302
Gấu 0.07 m3, Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ: 0988186098
Máy Đào KUBOTA RX-302

Máy Đào KUBOTA RX-302

MÃ: CGRX-302 10973
MÁY ĐÀO KUBOTA KH-027
MÁY ĐÀO KUBOTA KH-027

MÁY ĐÀO KUBOTA KH-027

MÃ: DA-11292
Máy đào KUBOTA KH027(2)
Hoạt Động Tốt
ĐÃ BÁN
Máy đào KUBOTA KH027(2)

Máy đào KUBOTA KH027(2)

MÃ: HNKH027 11292
backtop