SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:18:20

MÁY ĐÀO KOMATSU

MÁY ĐÀO KOMATSU PC03-1
Dung tích gầu: 0.02 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC03-1

MÁY ĐÀO KOMATSU PC03-1

MÃ: DLA0Z7-5043
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(6)
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(6)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(6)

MÃ: DH-32051-82058
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(4)
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(4)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(4)

MÃ: DH-30787-82058
XE CUỐC PC28UU-3
Dung tích gầu: 0.08m3
XE CUỐC PC28UU-3

XE CUỐC PC28UU-3

MÃ: DH-32629-82058
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3

MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3

MÃ: DH-30668-82058
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3

MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3

MÃ: DH-30427-82058
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E
Gầu 0.08 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E

MÃ: DH-12086-81658
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1(2)
Dung tích gầu: 0.09m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1(2)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1(2)

MÃ: DLA5Z2-13896
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1(1)
Dung tích gầu: 0.09m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1(1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1(1)

MÃ: DLA6Z2-10178
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30UU-3(2)
Dung tích gầu: 0.09 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30UU-3(2)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC30UU-3(2)

MÃ: DH-11026
MÁY ĐÀO KOMATSU PC35R-8
Dung tích gầu: 0.1m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC35R-8

MÁY ĐÀO KOMATSU PC35R-8

MÃ: DLA0Z3-35662
MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-2
Dung tích gầu: 0.1 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-2

MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-2

MÃ: DH-3196-82308
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC38UU-3
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC38UU-3

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC38UU-3

MÃ: DH-10041-82808
MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-2E
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-2E

MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-2E

MÃ: DH-5410-82308
MÁY ĐÀO KOMATSU PC35MR-1
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC35MR-1

MÁY ĐÀO KOMATSU PC35MR-1

MÃ: DLA7Z2-1207
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1
Dung tích gầu: 0.09 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1

MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1

MÃ: DLA7Z2-13631
MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-6
Dung tích gầu: 0.13m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-6

MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-6

MÃ: DLA5Z2-14302
MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-7
Dung tích gầu: 0.13m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-7

MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-7

MÃ: DLA9Z2-23377
backtop