SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:18:22

MÁY ĐÀO KOBELCO

MÁY ĐÀO KOBELCO SK035
Dung tích gầu: 0.1 M3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK035

MÁY ĐÀO KOBELCO SK035

MÃ: DLA6Z2-01652
MÁY ĐÀO KOBELCO SK40SR(1)
Dung tích gầu: 0.13m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK40SR(1)

MÁY ĐÀO KOBELCO SK40SR(1)

MÃ: DLA2Z3-6370
MÁY ĐÀO KOBELCO SK50UR-2(1)
Dung tích gầu: 0.2 m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK50UR-2(1)

MÁY ĐÀO KOBELCO SK50UR-2(1)

MÃ: DH-05072-05072-83208
MÁY ĐÀO KOBELCO SK050UR-2
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK050UR-2

MÁY ĐÀO KOBELCO SK050UR-2

MÃ: DH-04868-83208
MÁY MÚC KOBELCO SK50UR-2
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY MÚC KOBELCO SK50UR-2

MÁY MÚC KOBELCO SK50UR-2

MÃ: DH-02819-83208
MÁY ĐÀO KOBELCO SK75UR(4)
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK75UR(4)

MÁY ĐÀO KOBELCO SK75UR(4)

MÃ: DH-02946-84208
MÁY ĐÀO KOBELCO SK75UR(1)
Dung tích gầu: 0.25m3
 MÁY ĐÀO KOBELCO SK75UR(1)

MÁY ĐÀO KOBELCO SK75UR(1)

MÃ: DH-02821-83608
MÁY ĐÀO KOBELCO SK60SR
Dung tích gầu: 0.28m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK60SR

MÁY ĐÀO KOBELCO SK60SR

MÃ: DH-04343
MÁY ĐÀO KOBELCO SK60SR-1E
Gầu 0.28 m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK60SR-1E

MÁY ĐÀO KOBELCO SK60SR-1E

MÃ: DH-04675-85508
MÁY ĐÀO KOBELCO SK95UR
Dung tích gầu: 0.35m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK95UR

MÁY ĐÀO KOBELCO SK95UR

MÃ: DH-00234-84508
MÁY ĐÀO KOBELCO SK115SR
(Dung tích gầu: 0.45 m3)
MÁY ĐÀO KOBELCO SK115SR

MÁY ĐÀO KOBELCO SK115SR

MÃ: DH-00848-86208
MÁY XÚC ĐÀO KOBELCO SK115SR
Dung tích gầu: 0.45 m3
MÁY XÚC ĐÀO KOBELCO SK115SR

MÁY XÚC ĐÀO KOBELCO SK115SR

MÃ: DLA9Z4-01122
MÁY ĐÀO KOBELCO SK120
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK120

MÁY ĐÀO KOBELCO SK120

MÃ: DH-06483-87308
MÁY ĐÀO KOBELCO SK135SR
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK135SR

MÁY ĐÀO KOBELCO SK135SR

MÃ: DH-01341-86208
MÁY ĐÀO KOBELCO SK200LC-2
Dung tích gầu: 0.7m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK200LC-2

MÁY ĐÀO KOBELCO SK200LC-2

MÃ: DTA8Z7-1481
MÁY ĐÀO KOBELCO SK200-2
Dung tích gầu: 0.7 m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK200-2

MÁY ĐÀO KOBELCO SK200-2

MÃ: DH-21998
MÁY ĐÀO KOBELCO SK200-5
Gầu 0.8 m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK200-5

MÁY ĐÀO KOBELCO SK200-5

MÃ: DGKZK-22717
MÁY ĐÀO KOBELCO SK200LC-3
Dung tích gầu: 0.8m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK200LC-3

MÁY ĐÀO KOBELCO SK200LC-3

MÃ: DTA8Z7-0837
backtop