SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 18:18:36

MÁY ĐÀO IHI

MÁY ĐÀO MINI IHI 25UJ
Dung tích gầu: 0.06m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 25UJ

MÁY ĐÀO MINI IHI 25UJ

MÃ: DH-03890-81608
MÁY ĐÀO MINI IHI 30J
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 30J

MÁY ĐÀO MINI IHI 30J

MÃ: DH-19180
MÁY ĐÀO MINI IHI 20JX
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 20JX

MÁY ĐÀO MINI IHI 20JX

MÃ: DH-00836
MÁY ĐÀO IHI 30J
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO IHI 30J

MÁY ĐÀO IHI 30J

MÃ: DH-19180
MÁY ĐÀO MINI IHI 30Z
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 30Z

MÁY ĐÀO MINI IHI 30Z

MÃ: DH-03335
MÁY ĐÀO IHI IS30GX-2
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO IHI IS30GX-2

MÁY ĐÀO IHI IS30GX-2

MÃ: DLA9Z1-117100
MÁY ĐÀO MINI IHI 38UJ-2
Dung tích gầu: 0.1m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 38UJ-2

MÁY ĐÀO MINI IHI 38UJ-2

MÃ: DH-00251-82008
XE ĐÀO MINI IHI 35UJ
Dung tích gầu: 0.1m3
XE ĐÀO MINI IHI 35UJ

XE ĐÀO MINI IHI 35UJ

MÃ: DH-00059-81808
MÁY ĐÀO IHI IS30GX-3
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO IHI IS30GX-3

MÁY ĐÀO IHI IS30GX-3

MÃ: DLA1Z2-17674
MÁY ĐÀO IHI 40Z
Dung tích gầu: 0.12 m3
MÁY ĐÀO IHI 40Z

MÁY ĐÀO IHI 40Z

MÃ: DH-01549-82308
MÁY ĐÀO MINI IHI 25J
Dung tích gầu: 0.15m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 25J

MÁY ĐÀO MINI IHI 25J

MÃ: DH-03783-81708
MÁY ĐÀO IHI 70Z2
Dung tích gầu: 0.3m3
MÁY ĐÀO IHI 70Z2

MÁY ĐÀO IHI 70Z2

MÃ: DH- 00296-84508
MÁY ĐÀO MINI IHI IS12GX
Dung tích gầu: 0.04m3
MÁY ĐÀO MINI IHI IS12GX

MÁY ĐÀO MINI IHI IS12GX

MÃ: DA-000-1151629
MÁY ĐÀO MINI IHI IS-10S
Dung tích gầu: 0.05m3
MÁY ĐÀO MINI IHI IS-10S

MÁY ĐÀO MINI IHI IS-10S

MÃ: DA-000-1005828
XE CUỐC MINI IHI 28J
Dung tích gầu: 0.07 m3
XE CUỐC MINI IHI 28J

XE CUỐC MINI IHI 28J

MÃ: DH-04093-81758
Máy Đào IHI 28UX2
HOẠT ĐỘNG TỐT
ĐÃ BÁN
Máy Đào IHI 28UX2

Máy Đào IHI 28UX2

MÃ: CG28UX2 1641048
MÁY ĐÀO IHI 30NX
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO IHI 30NX

MÁY ĐÀO IHI 30NX

MÃ: DH-00023
MÁY ĐÀO IHI 30Z
Gấu 0.08 m3,
MÁY ĐÀO IHI 30Z

MÁY ĐÀO IHI 30Z

MÃ: DH-03086
backtop