SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 18:16:40

MÁY ĐÀO HITACHI

MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(3)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(3)

MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(3)

MÃ: DTA7Z1-01593
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(2)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(2)

MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(2)

MÃ: DTA7Z1-00517
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(1)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(1)

MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(1)

MÃ: DH-1693-81659
MÁY ĐÀO MINI HITACHI EX30UR
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MINI HITACHI EX30UR

MÁY ĐÀO MINI HITACHI EX30UR

MÃ: DH-00517-81658
Máy Đào HITACHI EX35U
Gàu 0.11 m3,
Máy Đào HITACHI EX35U

Máy Đào HITACHI EX35U

MÃ: DKKZK-00783
MÁY ĐÀO HITACHI EX35
Dung tích gầu: 0.13 m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX35

MÁY ĐÀO HITACHI EX35

MÃ: DLA5Z2-01339
MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR-2
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR-2

MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR-2

MÃ: DH-5590
MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR

MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR

MÃ: DH- 5797-84208
MÁY ĐÀO HITACHI EX60-1
Dung tích gầu: 0.25m3
   
MÁY ĐÀO HITACHI EX60-1

MÁY ĐÀO HITACHI EX60-1

MÃ: DVA8Z5-19709
MÁY ĐÀO HITACHI ZX125US
Dung tích gầu: 0.35m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX125US

MÁY ĐÀO HITACHI ZX125US

MÃ: DH-10196-88508
MÁY ĐÀO HITACHI EX120-5
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX120-5

MÁY ĐÀO HITACHI EX120-5

MÃ: DH- 02751-87808
MÁY ĐÀO HITACHI EX120(3)
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX120(3)

MÁY ĐÀO HITACHI EX120(3)

MÃ: DTA0Z7-55497
MÁY ĐÀO HITACHI EX135USR
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX135USR

MÁY ĐÀO HITACHI EX135USR

MÃ: DH-10844-87808
XE ĐÀO HITACHI EX135USR-5
Dung tích gầu: 0.5m3
XE ĐÀO HITACHI EX135USR-5

XE ĐÀO HITACHI EX135USR-5

MÃ: DH- 10133 - 87808
MÁY ĐÀO HITACHI EX120-5X
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX120-5X

MÁY ĐÀO HITACHI EX120-5X

MÃ: DH-51533-87808
MÁY ĐÀO HITACHI EX120
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX120

MÁY ĐÀO HITACHI EX120

MÃ: DVA5Z8-17272
MÁY ĐÀO HITACHI ZX135USR
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX135USR

MÁY ĐÀO HITACHI ZX135USR

MÃ: DH-66778-88208
MÁY ĐÀO HITACHI EX135USR(1)
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX135USR(1)

MÁY ĐÀO HITACHI EX135USR(1)

MÃ: DH- 11000-87808
backtop