SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:31:06

MÁY ĐÀO HÀN QUỐC

MÁY ĐÀO HYUNDAI R360LC-3
Dung tích gầu: 1.62m3
MÁY ĐÀO HYUNDAI R360LC-3

MÁY ĐÀO HYUNDAI R360LC-3

MÃ: DGA5Z7-10022
Máy đào DOOSAN SOLAR55VG
(Dung tích gầu: 0.2 m3)
(ĐÃ BÁN)
Máy đào DOOSAN SOLAR55VG

Máy đào DOOSAN SOLAR55VG

MÃ: CRSL55VG 20895
Máy đào DEAWOO SOLAR50
(Dung tích gầu: 0.2 m3)
ĐÃ BÁN
Máy đào DEAWOO SOLAR50

Máy đào DEAWOO SOLAR50

MÃ: CRSL50 6357
Máy đào HYUNDAI RB2000LC-2
Hoạt động tốt
ĐÃ BÁN
Máy đào HYUNDAI RB2000LC-2

Máy đào HYUNDAI RB2000LC-2

MÃ: CRRB2000LC-2 10838
Máy đào HYUNDAI HX-80
(Dung tích gầu: 0.8 m3)
(ĐÃ BÁN) 
Máy đào HYUNDAI HX-80

Máy đào HYUNDAI HX-80

MÃ: CRHX-80 0309
MÁY ĐÀO HYUNDAI RB2000LC-2
Dung tích gầu: 0.8m3
MÁY ĐÀO HYUNDAI RB2000LC-2

MÁY ĐÀO HYUNDAI RB2000LC-2

MÃ: CRRB2000LC-2 0611
Máy đào DOOSAN SL220LC-3
0.8m3
ĐÃ BÁN
Máy đào DOOSAN SL220LC-3

Máy đào DOOSAN SL220LC-3

MÃ: CRSL220LC-3 0695
Máy đào DAEWOO SOLAR220LC-III
(Dung tích gầu: 0.9 m3)
ĐÃ BÁN 
Máy đào DAEWOO SOLAR220LC-III

Máy đào DAEWOO SOLAR220LC-III

MÃ: CZSLSL220LC-III
Máy đào HYUNDAI ROBEX2200LC-3
(Dung tích gầu: 0.9 m3)
ĐÃ BÁN
Máy đào HYUNDAI ROBEX2200LC-3

Máy đào HYUNDAI ROBEX2200LC-3

MÃ: CZROBEX2200LC-3 10164
Máy đào DEAWOO SOLAR220LC-III
(Dung tích gầu: 0.9 m3)
ĐÃ BÁN
Máy đào DEAWOO SOLAR220LC-III

Máy đào DEAWOO SOLAR220LC-III

MÃ: CRSL220LV-III
Máy đào HYUNDAI ROBEX2200LC-3
(Dung tích gầu: 0.9 m3)
ĐÃ BÁN
Máy đào HYUNDAI ROBEX2200LC-3

Máy đào HYUNDAI ROBEX2200LC-3

MÃ: CRRB2200LC-3 10288
Máy đào HYUNDAI RB2200LC-3
Hoạt động tốt
ĐÃ BÁN
Máy đào HYUNDAI RB2200LC-3

Máy đào HYUNDAI RB2200LC-3

MÃ: CRRB2200LC-3 10110
MÁY MÚC HYUNDAI RB2900LC-7
MÁY MÚC HYUNDAI RB2900LC-7

MÁY MÚC HYUNDAI RB2900LC-7

MÃ: CRRB2900LC-7 21311
MÁY ĐÀO HYUNDAI RB2900LC-7
MÁY ĐÀO HYUNDAI RB2900LC-7

MÁY ĐÀO HYUNDAI RB2900LC-7

MÃ: CRRB2900LC-7 10462
Máy đào HYUNDAI ROBEX 2900LC-7
(Dung tích gầu: 1.1 m3)
ĐÃ BÁN 
Máy đào HYUNDAI ROBEX 2900LC-7

Máy đào HYUNDAI ROBEX 2900LC-7

MÃ: CZ2900LC-7 10879
MÁY ĐÀO DEAWOO SL290LC-V
(Dung tích gầu: 1.1 m3)
MÁY ĐÀO DEAWOO SL290LC-V

MÁY ĐÀO DEAWOO SL290LC-V

MÃ: CRSL290LC-V 0530
Máy đào DEAWOO SL290LC-V
(Dung tích gầu: 1.1 m3)
(ĐÃ BÁN)
Máy đào DEAWOO SL290LC-V

Máy đào DEAWOO SL290LC-V

MÃ: CRSL290LC-V 1328
Máy đào HYUNDAI ROBEX2900LC-7
(Dung tích gầu: 1.1 m3)
(ĐÃ BÁN) 
Máy đào HYUNDAI ROBEX2900LC-7

Máy đào HYUNDAI ROBEX2900LC-7

MÃ: CRRB2900LC-7 10296
backtop