SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:17:53

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH

MÁY ĐÀO KOMATSU PC03-1
Dung tích gầu: 0.02 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC03-1

MÁY ĐÀO KOMATSU PC03-1

MÃ: DLA0Z7-5043
MÁY ĐÀO KUBOTA U20
Dung tích gầu: 0.055m3
MÁY ĐÀO KUBOTA U20

MÁY ĐÀO KUBOTA U20

MÃ: DH-12788-81508
MÁY ĐÀO MINI KUBOTA U20
Dung tích gầu: 0.055m3
MÁY ĐÀO MINI KUBOTA U20

MÁY ĐÀO MINI KUBOTA U20

MÃ: DH-11054-81508
MÁY ĐÀO MINI IHI 25UJ
Dung tích gầu: 0.06m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 25UJ

MÁY ĐÀO MINI IHI 25UJ

MÃ: DH-03890-81608
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(3)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(3)

MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(3)

MÃ: DTA7Z1-01593
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(2)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(2)

MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(2)

MÃ: DTA7Z1-00517
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J

MÃ: DH-0298
MÁY ĐÀO MINI IHI 30J
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 30J

MÁY ĐÀO MINI IHI 30J

MÃ: DH-19180
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20CR(1)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20CR(1)

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20CR(1)

MÃ: DH-01254-81608
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J

MÃ: DH-0222-81758
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20T
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20T

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20T

MÃ: DH-00109-81608
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(1)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(1)

MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(1)

MÃ: DH-1693-81659
MÁY ĐÀO MINI HITACHI EX30UR
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MINI HITACHI EX30UR

MÁY ĐÀO MINI HITACHI EX30UR

MÃ: DH-00517-81658
MÁY ĐÀO MINI IHI 20JX
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 20JX

MÁY ĐÀO MINI IHI 20JX

MÃ: DH-00836
MÁY ĐÀO IHI 30J
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO IHI 30J

MÁY ĐÀO IHI 30J

MÃ: DH-19180
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(6)
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(6)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(6)

MÃ: DH-32051-82058
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(4)
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(4)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(4)

MÃ: DH-30787-82058
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3

MÃ: DH-00350
backtop