SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
18-11-2018 06:25:29

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI

MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R35Z-7
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R35Z-7

MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R35Z-7

MÃ: DO-R35Z-7
MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R60-9S
Dung tích gầu: 0.18m3
MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R60-9S

MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R60-9S

MÃ: DO-R60-9S
MÁY ĐÀO MINI BÁNH XÍCH HYUNDAI R80-7
Dung tích gầu: 0.28m3
MÁY ĐÀO MINI BÁNH XÍCH HYUNDAI R80-7

MÁY ĐÀO MINI BÁNH XÍCH HYUNDAI R80-7

MÃ: DO057-R80-7
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R110-7
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R110-7

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R110-7

MÃ: DO085-R110-7
MÁY ĐÀO CẦN DÀI R220LC-9S LR
Dung tích gầu: 0.52m3
MÁY ĐÀO CẦN DÀI R220LC-9S LR

MÁY ĐÀO CẦN DÀI R220LC-9S LR

MÃ: DO-R220LC-9S LR
MÁY ĐÀO CẦN DÀI HYUNDAI R300LC-9S LR
Dung tích gầu: 0.52m3
MÁY ĐÀO CẦN DÀI HYUNDAI R300LC-9S LR

MÁY ĐÀO CẦN DÀI HYUNDAI R300LC-9S LR

MÃ: DO-R300LC-9S LR
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R140LC-9S
Dung tích gầu: 0.58m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R140LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R140LC-9S

MÃ: DO096-R140LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH R160LC-9S
Dung tích gầu: 0.7m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH R160LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH R160LC-9S

MÃ: DO100-R160LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R180LC-9S
Dung tích gầu: 0.76m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R180LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R180LC-9S

MÃ: DO-R180LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R220LC-9S
Dung tích gầu: 0.92m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R220LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R220LC-9S

MÃ: DO-R220LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R260LC-9S
Dung tích gầu: 1.08m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R260LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R260LC-9S

MÃ: OTH-R260LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R300LC-9S
Dung tích gầu: 1.27m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R300LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R300LC-9S

MÃ: OTH-R300LC-9S
MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH R330LC-9S
Dung tích gầu: 1.44m3
MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH R330LC-9S

MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH R330LC-9S

MÃ: OTH-R330LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R380LC-9SH
Dung tích gầu: 1.62m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R380LC-9SH

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R380LC-9SH

MÃ: OTH-R380LC-9SH
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R520LC-9S
Dung tích gầu: 2.15 m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R520LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R520LC-9S

MÃ: OTH-R520LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R480LC-9S
Dung tích gầu: 2.15m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R480LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R480LC-9S

MÃ: OTH-R480LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R800LC-9
Dung tích gầu: 4.53m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R800LC-9

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R800LC-9

MÃ: OTH-R800LC-9
MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH HUYNDAI R1200-9
Dung tích gầu: 6.7 m3
MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH HUYNDAI R1200-9

MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH HUYNDAI R1200-9

MÃ: OTH-R1200-9
backtop