SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
18-10-2018 23:54:20

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU

MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6
Dung tích gầu: 0.65m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6

MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6

MÃ: DH-34024-79007
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160ES-7K
Dung tích gầu: 0.65m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160ES-7K

MÁY ĐÀO KOMATSU PW160ES-7K

MÃ: DGB8Z0-40323
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW160ES-7K
Dung tích gầu: 0.65m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW160ES-7K

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW160ES-7K

MÃ: DH-40148
MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW160-7EO
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW160-7EO

MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW160-7EO

MÃ: DH-55190-81209
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7EO
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7EO

MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7EO

MÃ: DH-55344
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW110
Dung tích gầu: 0.4m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW110

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW110

MÃ: DGA5Z7-10226
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95-1
Dung tích gầu: 0.3m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95-1

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95-1

MÃ: DG-21D0007812
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(3)
Dung tích gầu: 0.3m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(3)

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(3)

MÃ: DGKZK-07035
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(1)
Dung tích gầu: 0.3m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(1)

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(1)

MÃ: DGKZK-5572
Máy đào KOMATSU PW128UU-1S 1277
XE HOẠT ĐỘNG TỐT
ĐÃ BÁN
Máy đào KOMATSU PW128UU-1S 1277

Máy đào KOMATSU PW128UU-1S 1277

MÃ: CGPW128UU-1S 1277
Máy đào KOMATSU PW130-7
Hoạt Động Tốt
LIÊN HỆ 0988186098
Máy đào  KOMATSU PW130-7

Máy đào KOMATSU PW130-7

MÃ: CGPW130-7 K40115
Máy đào KOMATSU PW130ES-7
Hoạt Động Tốt
ĐÃ BÁN
Máy đào  KOMATSU PW130ES-7

Máy đào KOMATSU PW130ES-7

MÃ: CGPW130ES-7 K34199
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-7K(1)
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-7K(1)

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-7K(1)

MÃ: DGB3Z2-04145
MÁY ĐÀO KOMATSU PW130-7K(1)
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW130-7K(1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PW130-7K(1)

MÃ: DGB3Z2-04145
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW130-7K
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW130-7K

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW130-7K

MÃ: DGB5Z2-40064
MÁY ĐÀO KOMATSU PW140(2)
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW140(2)

MÁY ĐÀO KOMATSU PW140(2)

MÃ: DH140-55112
Máy đào KOMATSU PW150ES
Hoạt động tốt
ĐÃ BÁN
Máy đào KOMATSU PW150ES

Máy đào KOMATSU PW150ES

MÃ: CGPW150ES K30009
Máy đào KOMATSU PW170ES-6
Máy đào KOMATSU PW170ES-6

Máy đào KOMATSU PW170ES-6

MÃ: BPPW170ES-6K K32278
backtop