SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:34:47

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP MỚI

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R60W-9S
Dung tích gầu: 0.18m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R60W-9S

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R60W-9S

MÃ: DO070-R60W-9S
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R140W-9S
Dung tích gầu: 0.58m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R140W-9S

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R140W-9S

MÃ: DO105-R140W-9S
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R180W-9S
Dung tích gầu: 0.76m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R180W-9S

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R180W-9S

MÃ: DO107- R180W-9S
XE CUỐC BÁNH LỐP HYUNDAI R210W-9S
Dung tích gầu: 0.8m3
XE CUỐC BÁNH LỐP HYUNDAI R210W-9S

XE CUỐC BÁNH LỐP HYUNDAI R210W-9S

MÃ: DO220-R210W-9S
backtop