SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
23-11-2017 22:04:22

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(1)
Dung tích gầu: 0.3m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(1)

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(1)

MÃ: DGKZK-5572
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW98MR-6
Dung tích gầu: 0.3m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW98MR-6

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW98MR-6

MÃ: DGA5Z8-00358
MÁY ĐÀO KOMATSU PW130ES-6K
Dung tích gầu: 0.5 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW130ES-6K

MÁY ĐÀO KOMATSU PW130ES-6K

MÃ: DGA3Z9-30838
MÁY ĐÀO O5 KOMATSU PW140-7
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO O5 KOMATSU PW140-7

MÁY ĐÀO O5 KOMATSU PW140-7

MÃ: DH-55112-81209
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-6K(1)
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-6K(1)

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-6K(1)

MÃ: DGA8Z8-30089
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-7K
Dung tích gầu: 0.55m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-7K

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-7K

MÃ: DH-4026-81209
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7

MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7

MÃ: DH-55172
MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW150ES-6K
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW150ES-6K

MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW150ES-6K

MÃ: DGA2Z9-30008
MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6K(2)
Dung tích gầu: 0.6 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6K(2)

MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6K(2)

MÃ: DGKZK-30268
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW150ES-6K
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW150ES-6K

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW150ES-6K

MÃ: DGA3Z9-34084
MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6K(1)
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6K(1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6K(1)

MÃ: DGA2Z9-35014
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW160ES-7K
Dung tích gầu: 0.65m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW160ES-7K

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW160ES-7K

MÃ: DH-40148
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160ES-7K
Dung tích gầu: 0.65m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160ES-7K

MÁY ĐÀO KOMATSU PW160ES-7K

MÃ: DGB8Z0-40323
MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW160-7EO
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW160-7EO

MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW160-7EO

MÃ: DH-55190-81209
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW170ES-6K
Dung tích gầu: 0.65M3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP  KOMATSU PW170ES-6K

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW170ES-6K

MÃ: DGA5Z9-30105
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW200-7
Dung tích gầu: 0.8m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW200-7

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW200-7

MÃ: DH-50166
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(2)
Dung tích gầu: 0.3m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(2)

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(2)

MÃ: DG-21D0005572
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(3)
Dung tích gầu: 0.3m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(3)

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(3)

MÃ: DGKZK-07035
backtop