SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
23-11-2017 22:00:30

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX130W(1)
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX130W(1)

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX130W(1)

MÃ: DH-10229
MÁY ĐÀO HITACHI ZX140W-3
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX140W-3

MÁY ĐÀO HITACHI ZX140W-3

MÃ: DH-20283-81409
XE CUỐC 05 HITACHI ZX140W-3
Dung tích gầu: 0.5m3
XE CUỐC 05 HITACHI ZX140W-3

XE CUỐC 05 HITACHI ZX140W-3

MÃ: DH-20397-81409
MÁY ĐÀO HITACHI ZX130W(1)
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX130W(1)

MÁY ĐÀO HITACHI ZX130W(1)

MÃ: DGB5Z2-0946
MÁY ĐÀO HITACHI ZX160W(1)
Dung tích gầu: 0.6 m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX160W(1)

MÁY ĐÀO HITACHI ZX160W(1)

MÃ: DGKZK-10375
XE ĐÀO 06 HITACHI ZX170W-3
Dung tích gầu: 0.6m3
XE ĐÀO 06 HITACHI ZX170W-3

XE ĐÀO 06 HITACHI ZX170W-3

MÃ: DH-20363
MÁY ĐÀO HITACHI ZX170W-3
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX170W-3

MÁY ĐÀO HITACHI ZX170W-3

MÃ: DGB5Z4-03040
MÁY ĐÀO HITACHI EX165W
Dung tích gầu: 0.6 m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX165W

MÁY ĐÀO HITACHI EX165W

MÃ: DGKZK-00386
MÁY ĐÀO HITACHI ZX160W
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX160W

MÁY ĐÀO HITACHI ZX160W

MÃ: DGB4Z2-10490
MÁY ĐÀO HITACHI ZX160W(2)
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX160W(2)

MÁY ĐÀO HITACHI ZX160W(2)

MÃ: DGB3Z2-10604
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX190W-3
Dung tích gầu: 0.7 m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX190W-3

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX190W-3

MÃ: DGB8Z4-20067
MÁY ĐÀO HITACHI ZX180W
Dung tích gầu: 0.65 m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX180W

MÁY ĐÀO HITACHI ZX180W

MÃ: DGKZK-10198
MÁY ĐÀO HITACHI ZX210W-3
Dung tích gầu: 0.8 m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX210W-3

MÁY ĐÀO HITACHI ZX210W-3

MÃ: DGKZK-02146
MÁY ĐÀO HITACHI ZX210W
Dung tích gầu: 0.8m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX210W

MÁY ĐÀO HITACHI ZX210W

MÃ: DGB8Z4-10051
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX130W
Dung tích gầu: 0.5m3
 MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX130W

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX130W

MÃ: DGB5Z2-10219
MÁY ĐÀO HITACHI ZX130W
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX130W

MÁY ĐÀO HITACHI ZX130W

MÃ: DGB8Z1-10219
Máy Đào FIAT- HITACHI FH130W-3
Hoat Động Tốt
ĐÃ BÁN
Máy Đào FIAT- HITACHI FH130W-3

Máy Đào FIAT- HITACHI FH130W-3

MÃ: CGFH130W-3 395A0261
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI EW175
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI EW175

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI EW175

MÃ: DGA8Z9-00574
backtop