SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
23-11-2017 22:03:41

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP YANMAR YB121W
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP YANMAR YB121W

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP YANMAR YB121W

MÃ: DH-00516
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(1)
Dung tích gầu: 0.3m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(1)

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(1)

MÃ: DGKZK-5572
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW98MR-6
Dung tích gầu: 0.3m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW98MR-6

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW98MR-6

MÃ: DGA5Z8-00358
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP EW140
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP EW140

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP EW140

MÃ: DGA2Z7-11079
MÁY ĐÀO KOMATSU PW130ES-6K
Dung tích gầu: 0.5 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW130ES-6K

MÁY ĐÀO KOMATSU PW130ES-6K

MÃ: DGA3Z9-30838
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX130W(1)
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX130W(1)

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX130W(1)

MÃ: DH-10229
MÁY ĐÀO O5 KOMATSU PW140-7
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO O5 KOMATSU PW140-7

MÁY ĐÀO O5 KOMATSU PW140-7

MÃ: DH-55112-81209
MÁY ĐÀO HITACHI ZX140W-3
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX140W-3

MÁY ĐÀO HITACHI ZX140W-3

MÃ: DH-20283-81409
XE CUỐC 05 HITACHI ZX140W-3
Dung tích gầu: 0.5m3
XE CUỐC 05 HITACHI ZX140W-3

XE CUỐC 05 HITACHI ZX140W-3

MÃ: DH-20397-81409
MÁY ĐÀO HITACHI ZX130W(1)
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX130W(1)

MÁY ĐÀO HITACHI ZX130W(1)

MÃ: DGB5Z2-0946
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-6K(1)
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-6K(1)

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-6K(1)

MÃ: DGA8Z8-30089
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-7K
Dung tích gầu: 0.55m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-7K

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-7K

MÃ: DH-4026-81209
MÁY ĐÀO HITACHI ZX160W(1)
Dung tích gầu: 0.6 m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX160W(1)

MÁY ĐÀO HITACHI ZX160W(1)

MÃ: DGKZK-10375
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7

MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7

MÃ: DH-55172
MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW150ES-6K
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW150ES-6K

MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW150ES-6K

MÃ: DGA2Z9-30008
XE ĐÀO 06 HITACHI ZX170W-3
Dung tích gầu: 0.6m3
XE ĐÀO 06 HITACHI ZX170W-3

XE ĐÀO 06 HITACHI ZX170W-3

MÃ: DH-20363
MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6K(2)
Dung tích gầu: 0.6 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6K(2)

MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6K(2)

MÃ: DGKZK-30268
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW150ES-6K
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW150ES-6K

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW150ES-6K

MÃ: DGA3Z9-34084
backtop