SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
18-10-2018 08:28:14

Đã qua sử dụng

MÁY ĐÀO KOBELCO SK050UR-2
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK050UR-2

MÁY ĐÀO KOBELCO SK050UR-2

MÃ: DH-04868-83208
MÁY MÚC KOBELCO SK50UR-2
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY MÚC KOBELCO SK50UR-2

MÁY MÚC KOBELCO SK50UR-2

MÃ: DH-02819-83208
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2E
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2E

MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2E

MÃ: DH-12955-83208
MÁY ĐÀO 02 PC50UU-2
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY ĐÀO 02 PC50UU-2

MÁY ĐÀO 02 PC50UU-2

MÃ: DH-11389-83008
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-1
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-1

MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-1

MÃ: DLA6Z2-5620
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2
(Dung tích gầu: 0.2 m3)
MÁY ĐÀO KOMATSU  PC50UU-2

MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2

MÃ: DH-11389-83008
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2(1)
Gàu 0.05 - 0.2 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2(1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2(1)

MÃ: DH-11099-83008
MÁY ĐÀO YANMAR B6U
Dung tích gầu: 0.22m3
MÁY ĐÀO YANMAR B6U

MÁY ĐÀO YANMAR B6U

MÃ: DH-0642B-83508
MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR-2
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR-2

MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR-2

MÃ: DH-5590
MÁY ĐÀO KOMATSU PC70-7
Dung tích gầu: 0.25 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC70-7

MÁY ĐÀO KOMATSU PC70-7

MÃ: DH-53972
MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6(6)
Dung tích gầu: 0.25 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6(6)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6(6)

MÃ: DLA2Z7-61141
MÁY ĐÀO KOBELCO SK75UR(4)
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK75UR(4)

MÁY ĐÀO KOBELCO SK75UR(4)

MÃ: DH-02946-84208
MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-7
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-7

MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-7

MÃ: DLKZK-53449
MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6(5)
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6(5)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6(5)

MÃ: DH-35590-84808
MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6(4)
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6(4)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6(4)

MÃ: DH-34977-84508
MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6

MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6

MÃ: DH-30671-85008
MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6(1)
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6(1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6(1)

MÃ: DVA0Z5-29374
MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6(2)
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6(2)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC60-6(2)

MÃ: DH-34699-84508
backtop