SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
21-01-2018 19:08:26

Đã qua sử dụng

MÁY ĐÀO KUBOTA K040
Dung tích gầu: 0.14 m3
MÁY ĐÀO KUBOTA K040

MÁY ĐÀO KUBOTA K040

MÃ: DLA1Z3-11432
MÁY ĐÀO IHI 40Z
Dung tích gầu: 0.12 m3
MÁY ĐÀO IHI 40Z

MÁY ĐÀO IHI 40Z

MÃ: DH-01549-82308
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30UU-3(1)
Dung tích gầu: 0.15m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30UU-3(1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC30UU-3(1)

MÃ: DH-10184-82158
MÁY ĐÀO MINI IHI 25J
Dung tích gầu: 0.15m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 25J

MÁY ĐÀO MINI IHI 25J

MÃ: DH-03783-81708
MÁY ĐÀO HITACHI EX35
Dung tích gầu: 0.13 m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX35

MÁY ĐÀO HITACHI EX35

MÃ: DLA5Z2-01339
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3
Dung tích gầu: 0.8m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3

MÃ: DH-00376-81758
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2E(1)
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2E(1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2E(1)

MÃ: DLA5Z3-14414
MÁY ĐÀO KOBELCO SK50UR-2(1)
Dung tích gầu: 0.2 m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK50UR-2(1)

MÁY ĐÀO KOBELCO SK50UR-2(1)

MÃ: DH-05072-05072-83208
MÁY ĐÀO KOBELCO SK050UR-2
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK050UR-2

MÁY ĐÀO KOBELCO SK050UR-2

MÃ: DH-04868-83508
MÁY MÚC KOBELCO SK50UR-2
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY MÚC KOBELCO SK50UR-2

MÁY MÚC KOBELCO SK50UR-2

MÃ: DH-02819-83308
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2E
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2E

MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2E

MÃ: DH-12955-83208
MÁY ĐÀO 02 PC50UU-2
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY ĐÀO 02 PC50UU-2

MÁY ĐÀO 02 PC50UU-2

MÃ: DH-11389-83008
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-1
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-1

MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-1

MÃ: DLA6Z2-5620
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2(1)
Gàu 0.05 - 0.2 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2(1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2(1)

MÃ: DH-11099-83008
MÁY ĐÀO FURUKAWA FX60
Dung tích gầu: 0.25 m3
MÁY ĐÀO FURUKAWA FX60

MÁY ĐÀO FURUKAWA FX60

MÃ: DH-0826 - 85508
MÁY ĐÀO YANMAR B6U
Dung tích gầu: 0.22m3
MÁY ĐÀO YANMAR B6U

MÁY ĐÀO YANMAR B6U

MÃ: DH-0642B-83508
MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR-2
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR-2

MÁY ĐÀO HITACHI EX75UR-2

MÃ: DH-5590
MÁY ĐÀO KOMATSU PC70-7
Dung tích gầu: 0.25 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC70-7

MÁY ĐÀO KOMATSU PC70-7

MÃ: DH-53972
backtop