SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
21-01-2018 19:09:09

Đã qua sử dụng

MÁY ĐÀO KUBOTA RX-403
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO KUBOTA RX-403

MÁY ĐÀO KUBOTA RX-403

MÃ: DH-10041
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR

MÃ: DH-00353
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR(1)
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR(1)

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR(1)

MÃ: DH-00394-82308
MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-3(1)
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO KOMATSU  PC38UU-3(1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-3(1)

MÃ: DH-7296-82808
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC38UU-3
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC38UU-3

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC38UU-3

MÃ: DH-10041-82808
Máy Đào HITACHI EX35U
Gàu 0.11 m3,
Máy Đào HITACHI EX35U

Máy Đào HITACHI EX35U

MÃ: DKKZK-00783
MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-2E
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-2E

MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-2E

MÃ: DH-5410-82308
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR

MÃ: DH-00165-82308
MÁY ĐÀO KOMATSU PC35MR-1
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC35MR-1

MÁY ĐÀO KOMATSU PC35MR-1

MÃ: DLA7Z2-1207
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR-2(1)
Dung tích gầu: 0.1m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR-2(1)

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR-2(1)

MÃ: DH-01021-81908
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1
Dung tích gầu: 0.09 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1

MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1

MÃ: DLA7Z2-13631
MÁY ĐÀO KOBELCO SK40SR(1)
Dung tích gầu: 0.13m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK40SR(1)

MÁY ĐÀO KOBELCO SK40SR(1)

MÃ: DLA2Z3-6370
MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-6
Dung tích gầu: 0.13m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-6

MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-6

MÃ: DLA5Z2-14302
MÁY ĐÀO KOBELCO SK40SR
Dung tích gầu: 0.13m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK40SR

MÁY ĐÀO KOBELCO SK40SR

MÃ: DH-00659- 82808
MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-7
Dung tích gầu: 0.13m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-7

MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-7

MÃ: DLA9Z2-23377
MÁY ĐÀO YANMAR VIO04
Dung tích gầu: 0.14m3
MÁY ĐÀO YANMAR VIO04

MÁY ĐÀO YANMAR VIO04

MÃ: DH-5110B-82608
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40SR
Dung tích gầu: 0.14m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40SR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40SR

MÃ: DH-00416-82208
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM45B
Dung tích gầu: 0.14 m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM45B

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM45B

MÃ: DLA3Z3-01304
backtop