SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
18-10-2018 07:36:09

Đã qua sử dụng

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR

MÃ: DH-00165-82308
MÁY ĐÀO KOMATSU PC35MR-1
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC35MR-1

MÁY ĐÀO KOMATSU PC35MR-1

MÃ: DLA7Z2-1207
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR-2(1)
Dung tích gầu: 0.1m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR-2(1)

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR-2(1)

MÃ: DH-01021-81908
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1
Dung tích gầu: 0.09 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1

MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1

MÃ: DLA7Z2-13631
MÁY ĐÀO KOBELCO SK40SR(1)
Dung tích gầu: 0.13m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK40SR(1)

MÁY ĐÀO KOBELCO SK40SR(1)

MÃ: DLA2Z3-6370
MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-6
Dung tích gầu: 0.13m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-6

MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-6

MÃ: DLA5Z2-14302
MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-7
Dung tích gầu: 0.13m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-7

MÁY ĐÀO KOMATSU PC40-7

MÃ: DLA9Z2-23377
MÁY ĐÀO YANMAR VIO04
Dung tích gầu: 0.14m3
MÁY ĐÀO YANMAR VIO04

MÁY ĐÀO YANMAR VIO04

MÃ: DH-5110B-82608
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40SR
Dung tích gầu: 0.14m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40SR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40SR

MÃ: DH-00416-82208
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM45B
Dung tích gầu: 0.14 m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM45B

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM45B

MÃ: DLA3Z3-01304
MÁY ĐÀO KUBOTA K040
Dung tích gầu: 0.14 m3
MÁY ĐÀO KUBOTA K040

MÁY ĐÀO KUBOTA K040

MÃ: DLA1Z3-11432
MÁY ĐÀO IHI 40Z
Dung tích gầu: 0.12 m3
MÁY ĐÀO IHI 40Z

MÁY ĐÀO IHI 40Z

MÃ: DH-01549-82308
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30UU-3(1)
Dung tích gầu: 0.15m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30UU-3(1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC30UU-3(1)

MÃ: DH-10184-82158
MÁY ĐÀO MINI IHI 25J
Dung tích gầu: 0.15m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 25J

MÁY ĐÀO MINI IHI 25J

MÃ: DH-03783-81708
MÁY ĐÀO HITACHI EX35
Dung tích gầu: 0.13 m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX35

MÁY ĐÀO HITACHI EX35

MÃ: DLA5Z2-01339
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3
Dung tích gầu: 0.8m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3

MÃ: DH-00376-81758
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2E(1)
Dung tích gầu: 0.2m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2E(1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC50UU-2E(1)

MÃ: DLA5Z3-14414
MÁY ĐÀO KOBELCO SK50UR-2(1)
Dung tích gầu: 0.2 m3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK50UR-2(1)

MÁY ĐÀO KOBELCO SK50UR-2(1)

MÃ: DH-05072-05072-83208
backtop