SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
18-10-2018 08:39:19

Đã qua sử dụng

MÁY ĐÀO KUBOTA U30-3
Gầu 0.09m3
MÁY ĐÀO KUBOTA U30-3

MÁY ĐÀO KUBOTA U30-3

MÃ: DLA5Z2-0900
MÁY ĐÀO KUBOTA RX-303
Dung tích gầu: 0.09 m3
MÁY ĐÀO KUBOTA RX-303

MÁY ĐÀO KUBOTA RX-303

MÃ: DH-10131-82158
Máy Đào YANMAR VIO30-2
Dung tích gầu: 0.09m3
Máy Đào YANMAR VIO30-2

Máy Đào YANMAR VIO30-2

MÃ: DLKZK-55278
MÁY ĐÀO KOMATSU PC35R-8
Dung tích gầu: 0.1m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC35R-8

MÁY ĐÀO KOMATSU PC35R-8

MÃ: DLA0Z3-35662
MÁY ĐÀO KOBELCO SK035
Dung tích gầu: 0.1 M3
MÁY ĐÀO KOBELCO SK035

MÁY ĐÀO KOBELCO SK035

MÃ: DLA6Z2-01652
MÁY ĐÀO YANMAR B37
Dung tích gầu: 0.1m3
MÁY ĐÀO YANMAR B37

MÁY ĐÀO YANMAR B37

MÃ: DLA9Z1-112613
MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-2
Dung tích gầu: 0.1 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-2

MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-2

MÃ: DH-3196-82308
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR-2
Dung tích gầu: 0.1 m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR-2

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR-2

MÃ: DH-00705
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20CR
Dung tích gầu: 0.1m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20CR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20CR

MÃ: DH-00991--81558
MÁY ĐÀO YAMAR B2U
Dung tích gầu: 0.06 m3
MÁY ĐÀO YAMAR B2U

MÁY ĐÀO YAMAR B2U

MÃ: DH-0617B-81458
MÁY ĐÀO MINI IHI 38UJ-2
Dung tích gầu: 0.1m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 38UJ-2

MÁY ĐÀO MINI IHI 38UJ-2

MÃ: DH-00251-82008
XE ĐÀO MINI IHI 35UJ
Dung tích gầu: 0.1m3
XE ĐÀO MINI IHI 35UJ

XE ĐÀO MINI IHI 35UJ

MÃ: DH-00059-81808
MÁY ĐÀO IHI IS30GX-3
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO IHI IS30GX-3

MÁY ĐÀO IHI IS30GX-3

MÃ: DLA1Z2-17674
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30CR

MÃ: DH-00353
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR(1)
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR(1)

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM40CR(1)

MÃ: DH-00394-82308
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC38UU-3
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC38UU-3

MÁY ĐÀO MINI KOMATSU PC38UU-3

MÃ: DH-10041-82808
Máy Đào HITACHI EX35U
Gàu 0.11 m3,
Máy Đào HITACHI EX35U

Máy Đào HITACHI EX35U

MÃ: DKKZK-00783
MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-2E
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-2E

MÁY ĐÀO KOMATSU PC38UU-2E

MÃ: DH-5410-82308
backtop