SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
21-01-2018 19:07:43

Đã qua sử dụng

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(4)
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(4)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(4)

MÃ: DH-30787-82058
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-3

MÃ: DH-00350
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM25T
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM25T

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM25T

MÃ: DLA7Z1-00129
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR(1)
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR(1)

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR(1)

MÃ: DH-00626
XE CUỐC PC28UU-3
Dung tích gầu: 0.08m3
XE CUỐC PC28UU-3

XE CUỐC PC28UU-3

MÃ: DH-32629-82058
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3

MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3

MÃ: DH-30668-82058
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3

MÁY ĐÀO MINI PC28UU-3

MÃ: DH-30427-82058
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30SR
Dung tích gầu: 0.08 m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30SR

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM30SR

MÃ: DH-01109-81558
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR
Dung tích gầu: 0.08 m3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM30SR

MÃ: DH-00642-81708
MÁY ĐÀO MINI IHI 30Z
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 30Z

MÁY ĐÀO MINI IHI 30Z

MÃ: DH-03335
MÁY ĐÀO AX30U-2
Dung tích gầu: 0.08m3
 MÁY ĐÀO AX30U-2

MÁY ĐÀO AX30U-2

MÃ: DLA2Z2-020313
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E
Gầu 0.08 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-2E

MÃ: DH-12086-81658
MÁY ĐÀO IHI IS30GX-2
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO IHI IS30GX-2

MÁY ĐÀO IHI IS30GX-2

MÃ: DLA9Z1-117100
MÁY ĐÀO KUBOTA RX303(1)
Dung tích gầu: 0.09m3
MÁY ĐÀO KUBOTA RX303(1)

MÁY ĐÀO KUBOTA RX303(1)

MÃ: DH-40259-82058
MÁY ĐÀO KUBOTA RX303
Dung tích gầu: 0.09m3
MÁY ĐÀO KUBOTA RX303

MÁY ĐÀO KUBOTA RX303

MÃ: DH-40259-82058
MÁY ĐÀO MINI KUBOTA RX-303(2)
Dung tích gầu: 0.09m3
MÁY ĐÀO MINI KUBOTA RX-303(2)

MÁY ĐÀO MINI KUBOTA RX-303(2)

MÃ: DH-10721-82158
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1(2)
Dung tích gầu: 0.09m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1(2)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1(2)

MÃ: DLA5Z2-13896
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1(1)
Dung tích gầu: 0.09m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1(1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC30MR-1(1)

MÃ: DLA6Z2-10178
backtop